d’Histoire Naturelle blanket pattern re-release / d’Histoire Naturelle deken patroon opnieuw uitgebracht

I am SO excited to finally tell you that the FULL pattern for the ever popular d’Histoire Naturelle blanket is now available as a single PDF! This means:

 • No more hunting for the separate parts.
 • All tutorial photos are added into this PDF. So you also don’t have to search for those as well <3
 • And I have something even more special for the BIGGEST FANS of this blanket, you can read more about that below.

Ravelry link I Etsy link

Ik ben ZO blij je eindelijk te kunnen zeggen dat het VOLLEDIGE patroon voor de nog steeds populaire d’Histoire Naturelle deken nu beschikbaar is als één PDF! Dit betekent:

 • Dat je niet meer naar de aparte delen hoeft te zoeken.
 • En, alle tutorial foto’s staan nu ook in de PDF. Dus je hoeft hiernaar ook niet meer te zoeken <3
 • En ik heb iets heel speciaals voor de GROOTSTE FANS van deze deken, daar kun je hieronder meer over lezen.

Ravelry link I Etsy link

Why now? / Waarom nu pas?

When Scheepjes and I hosted this CAL in 2020 I agreed with Scheepjes to sell them the pattern copyright. This meant that I could not sell or re-publish the pattern under my own name. I never regretted doing the CAL with Scheepjes, it was the most amazing experience ever! But I always regretted selling the copyright. As this design is so special to me. Scheepjes feels like family to me and I know they have my best interest at heart, so I put on my courage pants and asked them for the copyright back and they agreed! Evidence that Scheepjes loves to support designers in any way they can <3

Toen Scheepjes en ik samen de CAL in 2020 organiseerden heb ik Scheepjes het patroon copyright verkocht. Dit betekent dat ik het patroon niet zelf kon verkopen of opnieuw uitbrengen onder mijn eigen naam. Ik heb nooit spijt gehad de CAL met Scheepjes te hosten, het was de meest geweldige ervaring ooit! Alleen het verkopen van de copyright heb ik altijd spijt van gehad. Want dit ontwerp is zo vreselijk speciaal voor me. Scheepjes voelt als familie en ik weet dat zij me het beste wensen, dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb ze gevraagd om de copyright en ze zeiden JA! Het bewijs dat Scheepjes het belangrijk vindt ontwerpers te steunen op welke manier dan ook <3

Does this mean the free pattern is gone? / Betekent dit dat het patroon niet meer gratis is?

No! Absolutely not. All the free resources, blogposts, separate PDFs and tutorial videos will ALWAYS remain available. The difference is that you now also have the option to pay for a full PDF with all the tutorial photos (and more…). As there were a lot of you requesting this. And also because some of you wanted to thank me or support me as a designer, but could not as there was no paid option available.
You can find all free resources from this page.

Nee! Absoluut niet. Alle gratis middelen zoals blog posts, aparte CAL PDFs en tutorial video’s zullen ALTIJD beschikbaar blijven. Het verschil is alleen dat je nu ook kunt kiezen voor een betaalde PDF met alle tutorial foto’s (en meer…). Omdat veel van jullie hierom vroegen. En ook omdat sommigen van jullie mij extra wilden steunen of bedanken voor het patroon, maar dat niet kon omdat er geen betaalde versie beschikbaar was.
Je vindt alle gratis middelen vanaf deze pagina.

This is more than just a paid PDF / Het is zoveel meer dan alleen een betaalde PDF

What do I get when I pay for the PDF?

 • A FULL PDF in US, UK and Dutch with all the parts, all tutorial photos and tips&tricks (as well as additional tips that weren’t previously included)
 • A link to the printer friendly option, if you want to work from paper
 • A link to the FREE PDF version of the bonus pattern The Entomologist
 • 10% of ALL proceeds will be donated to Conservation International, a non-profit which focuses on nature conservation. As taking care of our planet is important to me beyond words.

AND, if you’re a VERY BIG fan of this pattern. I’ve got something special for you…

Because the PDF contains a link to a secret page with never before seen, behind-the-scenes material! What? Yes!
So what will I see there, Christina? Glad you asked! Among other things, you will see the colorways and yarns that didn’t make it. I am sharing all the original files with you, holding nothing back. I also share the VERY FIRST design. As the design we all know and love, is different from its first iteration. And much more!

Wat krijg ik als ik de PDF aanschaf?

 • Een VOLLEDIGE PDF in UK, US en Nederlands met alle delen, alle tuturial foto’s en Tips&Tricks (tezamen met tips die eerder niet in de PDFs zijn opgenomen)
 • Een link naar de printer vriendelijke optie, als je van papier wilt werken
 • Een link naar de GRATIS PDF versie van het bonus patroon The Entomologist
 • 10% van ALLE opbrengsten wordt gedoneerd aan Conservation International, een non-profit die focust op natuur conservatie. Want zorgen voor onze planeet is belangrijker voor mij dan ik in woorden kan uitdrukken.

En als je een HEEL GROTE fan bent van dit patroon, dan heb ik nog iets speciaals voor jou…

Want de PDF bevat een link naar een geheime pagina met nooit eerder vertoond achter-de-schermen materiaal!
Wat? Ja!
Wat krijg ik daar dan te zien, Christina? Leuk dat je het vraagt! Onder andere zie je de kleurcombinaties en garens die het niet hebben gered. Ik deel hierbij de originele documenten met jou. Ik deel ook het ALLEREERSTE ontwerp. Want het ontwerp die we nu zien (en zo mooi vinden), is anders dan de eerste versie. En meer!

I want that PDF! / Ik wil die PDF!

If you’re like, Get me that PDF! (which I totally understand), follow one of the links below to grab your copy and all of its added benefits. Thank you for your support <3 It’s because of you that I can continue to follow my dream as a crochet designer.

Als je nu zoiets hebt van, Ik wil die PDF! (wat ik helemaal begrijp), volg dat een van onderstaande links om jouw PDF en alle extra voordelen te bemachtigen. Bedankt voor je steun <3 Het is door jou dat ik mijn haakontwerp droom kan blijven volgen.

Ravelry

Etsy

Save big or small with a pattern bundle / Bespaar klein of groot met een patroon bundel

BEST VALUE: get 10 book-inspired patterns from €52.99 to €29.97
Save really big when purchasing all my book-inspired patterns:

 1. Add the following patterns to your cart: d’Histoire Naturelle, The Entomologist, The Sea of Flames Shawl, the Hotel of Bees shawl, the History of Bees shawl, the History of Trees shawl, Snow Stories sweater, Dark Forest shawl, Mexican Gothic shawl and The Shell Collector wrap
 2. use code BOOKISH on Etsy or Ravelry and your savings will be deducted.

Get 4 patterns from €15.99 to €7.97
Save big when purchasing all the patterns that are inspired by the book All the Light We Cannot See:

 1. Add the following patterns to your cart: d’Histoire Naturelle, The Entomologist, The Sea of Flames Shawl, the Hotel of Bees shawl
 2. use code ATLWCS on Etsy or just add all of the above patterns in your cart on Ravelry and your savings will be automatic.

Beste koop: Krijg 10 boek-geïnspireerde patronen van €52,99 naar €29,97
Bespaar groots als je al mijn boek-geïnspireerde patronen koopt:
1. Voeg de volgende patronen aan je karretje toe: d’Histoire Naturelle, The Entomologist, The Sea of Flames Shawl, the Hotel of Bees shawl, the History of Bees shawl, the History of Trees shawl, Snow Stories sweater, Dark Forest shawl, Mexican Gothic shawl en The Shell Collector wrap
2. Gebruik de code BOOKISH op Etsy of Ravelry en je korting wordt toegepast.

Krijg 4 patronen van €15,99 naar €7,97
Bespaar wanneer je alle Als je het licht niet kunt zien-geïnspireerde patronen koopt:

 1. Voeg de volgende patronen aan je karretje toe: d’Histoire Naturelle, The Entomologist, The Sea of Flames Shawl, the Hotel of Bees shawl
 2. Gebruik de code ATLWCS op Etsy of voeg gewoon alle patronen toe in je karretje op Ravelry en je korting wordt automatisch berekend.

Stay tuned for more awesomeness to come! / Blijf op de hoogte voor meer leuke dingen die nog komen

I want to celebrate this re-release to the fullest, so keep your eyes peeled for more fun things to come 😀 If you don’t want to miss a thing, subscribe to the blog at the very bottom of this page.

Ik wil deze re-release goed vieren, dus houd deze pagina in de gaten voor nog meer leuks 😀 Als je niks wilt missen, schrijf je dan in voor de blog helemaal onderaan deze pagina.

1 Comment

Comments are closed.