Read With Me CAL

Do you like books and crochet?

Then the Read With Me CAL is just for you! You might know my Read-With-Me-Collection already. A crochet pattern collection based on different books I’ve read. Examples of patterns are the Hotel of Bees shawl, inspired by ‘All the light we cannot see’ by Anthony Doerr, or The Shell Collector wrap, inspired by the short story ‘The Shell Collector’, also by Anthony Doerr.

Hou je van lezen en haken? Dan is de Read With Me CAL helemaal voor jou! Je kent misschien mijn Read-With-Me-Collectie al. Een haakpatronen collectie geïnspireerd op verschillende boeken die ik heb gelezen. Bijvoorbeeld de Hotel of Bees shawl, geïnspireerd op ‘Als je het licht niet kunt zien’ van Anthony Doerr, of de Shell Collector wrap, geïnspireerd op het korte verhaal ‘the shell collector’, ook van Anthony Doerr.

A CAL for reading and crocheting along

But what’s even more fun: reading and crocheting together at the same time! Sharing our thoughts while reading the book. Immersing ourselves in the story with a crochet pattern that’s specifically made to put those words into stitches. A bookclub and a crochet-along : ) I already did previous CAL’s such as the 2018 CAL with the History of Trees shawl, inspired by ‘Barkskins’ by Annie Proulx or the 2019 CAL with the History of Bees shawl, inspired by ‘The History of Bees’ by Maja Lunde. I will say the CAL’s are very well received and I look forward to it every year <3

Een CAL (Crochet ALong) voor samen lezen en haken: Want wat is nog leuker, écht samen lezen en haken! Onze gedachten delen terwijl we het boek lezen. Onszelf onderdompelen in het verhaal met een patroon wat specifiek gemaakt is om die woorden van papier in steken om te toveren. Een boekenclub en CAL dus : ) Ik heb al eerder CAL’s gedaan, zoals de CAL van 2018 met de History of Trees shawl, geïnspireerd door ‘Schorshuiden’ van Annie Proulx of de CAL van 2019 met de History of Bees shawl, geïnspireerd door ‘De geschiedenis van de bijen’ van Maja Lunde. Ik zal zeggen dat alle CAL’s tot nu toe goed zijn bevallen en ik kijk er elk jaar weer naar uit <3

So how does it work?

The Read With Me CAL takes place once a year in my Facebook group A Spoonful of Yarnies where you can ask questions and share your progress. A few weeks before the CAL starts, I will share information on what yarn to use and which book will be the inspiration for the CAL. I will also share information and pictures of the crochet pattern and usually it will be available as a pre-order to buy on Ravelry or Etsy. The pattern will then be released in parts and a reading-schedule will be released (which is still totally optional of course). The book will be discussed in the group on ‘Bookclub Sunday’ and I will also release themed inspirational posts on ‘Inspiration Tuesday’. All in all, I think you won’t get bored during the CAL : D

Dus hoe werkt het? De Read With Me CAL vindt één keer per jaar plaats in mijn Facebook groep A Spoonful of Yarnies waar je vragen kunt stellen en je voortgang kunt delen. Een paar weken voor de CAL start, deel ik informatie over het garen en het boek die de inspiratie zal zijn voor de CAL. Ik deel ook informatie en foto’s over het patroon en deze is vaak als pre-order te koop op Etsy en Ravelry. Het patroon wordt dan in delen uitgebracht en een lees-schema wordt daarbij gegeven (lezen is natuurlijk nog steeds geheel optioneel). Het boek wordt dan bediscussieerd tijdens ‘Boekenclub Zondag’. Daarnaast post ik ook nog inspirerende thema berichten tijdens ‘Inspiratie Dinsdag’. Al met al denk ik dat je je niet snel hoeft te vervelen tijdens de CAL : D

Previous Read With Me CAL’s

Here you can find the CAL’s of previous years. You can click on the image to get all info about the pattern and CAL. The patterns will still be available, even if the CAL is over.

Vorige Read With Me CAL’s: Hier vind je de CAL’s van vorige jaren. Je kunt op de afbeelding klikken om alle informatie over de CAL en het patroon te vinden. Het patroon blijft beschikbaar, ook al is de CAL voor dat jaar al voorbij.

Official 2020 Scheepjes CAL: d’Histoire Naturelle
Read With Me CAL 2019: History of Bees shawl
Read With Me CAL 2018: History of Trees shawl