Finally it is time to give you all info about the Read With Me CAL! I know you have been anxiously waiting on it : )
In this post you can find all info about the 2019 Read With Me CAL, the History of Bees shawl and the used yarn.

Eindelijk is het tijd om alle informatie te geven over de Read With Me CAL! Ik weet dat jullie er gespannen op hebben gewacht : )
In deze blogpost vind je alle informatie over de Read With Me CAL 2019, het patroon van de History of Bees shawl en het gebruikte garen. 

About the CAL / Over de CAL

Contents/Inhoud

During the Read With Me CAL we will crochet the History of Bees shawl. But it also focusses on the bee theme, where I will post weekly bee facts and curiosities. And there is also room to read and discuss the book ‘The History of bees’ by Maja Lunde.

Gedurende de Read With Me CAL haken we de History of Bees shawl. Maar het focust ook op bij-gerelateerde onderwerpen waarbij ik elke week bijen feitjes en andere leuke dingen zal plaatsen. Daarnaast is er ruimte om ‘De geschiedenis van de bijen’ van Maja Lunde te lezen en erover te praten. 

Duration/Duur

The CAL will run for seven weeks from the first swatch to showing off your shawls. See the CAL planning below for the release dates.

De CAL duurt in totaal zeven weken vanaf het eerste proeflapje tot aan dat iedereen zijn afgemaakte shawls laat zien. Zie de planning hierbeneden. 

Swatching & Practicing / Proeflapje & Oefenen Fri 20 sept
Week 1 Fri 27 sept
Week 2 Fri 4 oct
Week 3 Fri 11 oct
Week 4 Fri 18 oct
Week 5 Fri 25 oct
Show off your shawls! / Laat je shawls zien! Fri 1 nov

 

Where will the CAL take place? / Waar wordt de CAL gehouden?

The CAL will be hosted in my Facebook group: A Spoonful of Yarnies.

De CAL wordt gehost in mijn Facebook groep: A Spoonful of Yarnies.

About the book / Over het boek

We will read ‘The History of bees’ by Maja Lunde. The book contains the stories of Tao, William and George and each have a relation to bees. The time periods also vary. The shawl is inspired by their stories and we will crochet our way from Tao’s story as a polinator, to George’s story as a beekeeper to Williams story as a hive designer. You can buy the book here*. Every Sunday during the CAL we will have ‘Bookclub Sunday’, where we can discuss our favorite quotes from that weeks reading section. Reading along is not mandatory for the CAL of course, but does make it all the more fun!

Tijdens de CAL lezen we ‘De geschiedenis van de bijen’ door Maja Lunde. Het boek bevat de drie verhalen van Tao, Willam en George waarbij het bijenthema sterk is vertegenwoordigd. De tijdperiodes zijn ook verschillend. De shawl is geïnspireerd op het boek en we zullen onze weg haken door Tao’s verhaal als bestuiver, George’s verhaal als imker en Willam’s verhaal als ontwerper van een bijenkorf. Je kunt het boek hier* kopen. Elke zondag gedurende de CAL hebben we ‘Bookclub Sunday’ waar we onze favoriete quotes van de wekelijkse aangewezen lees-sectie kunnen delen. Meelezen is natuurlijk niet verplicht, maar maakt de CAL wel weer een stukje leuker : ) 

About the Pattern / Over het Patroon

Dimensions / Afmetingen 

160cm/64” wingspan and 75cm/30” deep after blocking.

160cm wijd en 75cm diep na blocken. 

Difficulty & Techniques/moeilijkheidsgraad & technieken

Definitely an intermediate pattern due to the puff stitches, front- and backpost dc and tr (US) and working with two colors in the same row. But hopefully it is also good to follow for an advanced beginner with the pictures and charts. And because it’s a CAL you will have the help of many others : )

Het is zeker een patroon van gemiddelde moeilijkheidsgraad, door de puff steken, doordat er met twee kleuren in dezelfde rij wordt gewerkt en door de reliëfstokjes en -dubbelstokjes. Maar hopelijk is het patroon ook goed te volgen voor de gevorderde beginner door de foto’s en haakschema’s. En daarnaast heb je ook nog eens de hulp van heel veel anderen die meedoen met de CAL : ) 

Pattern format / Patroon stijl

Written pattern with pictures and charts in English (US) and Dutch.

Geschreven patroon met foto’s en haakschema’s in Engels (US) en Nederlands. 

Hooksize / Haaknaald 

The used hooksize is 3.5mm(E), but it is recommended that you make a swatch to make sure that your shawl will end up the same size and that you will not need more or less yarn than the pattern calls for.

De gebruikte haaknaald is 3,5mm, maar het is aan te raden om even een proeflapje te haken, zodat je zeker weet dat de shawl dezelfde afmetingen zal hebben en dat je niet meer of minder garen nodig hebt dan het patroon aangeeft. 

Purchasing the pattern / Het patroon aanschaffen

Buy the pattern through Ravelry/Koop het patroon via Ravelry

You can buy the pattern on Ravelry. Please note that you will NOT receive the first file before September the 20th! Please also make sure you are logged in while purchasing. You will receive updates each week through an email with a download link, but if you are not logged in, you will not receive it.

Je kunt het patroon op Ravelry kopen. Let wel dat je pas op 20 september het eerste bestand zult ontvangen! En let er op dat je ingelogd bent wanneer je het patroon koopt! Je zult elke week e-mails ontvangen met download links, maar als je niet ingelogd bent, ontvang je die niet.  

Buy the pattern through Etsy/Koop het patroon via Etsy

You can buy the pattern on Etsy. You will receive an email with the weekly file. Please note that you will NOT receive the first file before September the 20th! Make sure to store all files, because I do not offer instant downloads through Etsy, so it is not automatically saved to your account.

Je kunt het patroon op Etsy kopen. Je zult elke week een email met het wekelijkse bestand ontvangen. Let wel dat je pas op 20 september het eerste bestand zult ontvangen! Sla alle bestanden gelijk op, want ik bied via Etsy geen instant downloads aan. Dit betekent dat de bestanden niet automatisch aan je account zullen worden gekoppeld.

Discounts during the CAL/Kortingen gedurende de CAL

The pattern is available at the reduced price of €4.50 from 31 August to 3 November. No code needed : ) Afterwards it will go up to its regular price. And to celebrate the CAL, I also offer 20% off all of my other patterns!

Gedurende de CAL (31 augustus – 3 november) is het patroon extra voordelig voor €4,50. Hier heb je geen kortingscode voor nodig : ) Na de CAL gaat de prijs omhoog. En om de CAL te vieren krijg je ook nog eens 20% korting op al mijn andere patronen! 

Yarn / Garen

The shawl uses two colors of Scheepjes Metropolis*. This is a beautiful fingering weight wool yarn (75% merino/25% nylon; 200m/50g). I have picked a few different colorways inspired by bees <3 And even better, I am working together with a few different online yarn stores to put together yarn packs, so you can order yours with just one click : )
Please note that the yarn packs only contain the yarn! NO hooks, books or patterns are included.

Voor de shawl gebruik ik twee kleuren Scheepjes Metropolis*. Dit is een prachtig wollen garen (75% merino/25% nylon; 200m/50g). Ik heb een aantal verschillende kleurcombinaties uitgekozen allemaal geïnspireerd op bijen <3 Daarnaast werk ik voor deze CAL samen met een paar online garenwinkels, zodat je met 1 klik je garenpakket kan bestellen : )
Let op: dit garenpakket bevat echt alleen het garen! Dus er zitten GEEN haaknaalden, boeken of patronen bij in. 

The colorway ‘Pollen’ is the original colorway. Order the Pollen colorway on Woolwarehouse* or Caro’s Atelier*.

De kleurcombinatie ‘Pollen’ is de combinatie waarmee de originele shawl is gemaakt. Bestel de Pollen kleurcombinatie bij Woolwarehouse* of Caro’s Atelier*. 

Order the Orchid Bee colorway on Woolwarehouse* or Caro’s Atelier*.

Bestel de Orchideeën Bij kleurcombinatie bij Woolwarehouse* of Caro’s Atelier*. 

Order the Honey colorway on Woolwarehouse* or Caro’s Atelier*.

Bestel de Honing kleurcombinatie bij Woolwarehouse* of Caro’s Atelier*. 

Order the Royal Jelly colorway on Woolwarehouse* or Caro’s Atelier*.

Bestel de Royal Jelly kleurcombinatie bij Woolwarehouse* of Caro’s Atelier*. 

Order the Lavender colorway on Woolwarehouse* Caro’s Atelier*.

Bestel de Lavendel kleurcombinatie bij Woolwarehouse* of Caro’s Atelier*. 

Order the Drone colorway on Woolwarehouse* or Caro’s Atelier*.

Bestel de Darren kleurcombinatie bij Woolwarehouse* of Caro’s Atelier*. 

Choose your own colorway / Kies je eigen kleuren

Want to pick your own colors? You will need 6 balls of color A (300g/1200m) and 2 balls (100g/400m) of color B.
If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Wil je toch liever je eigen kleurencombinatie maken? Je hebt 6 bollen (300g/1200m) van kleur A nodig en 2 bollen (100g/400m) van kleur B.
Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

I can’t wait for the CAL to start! How about you? If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik kan niet wachten tot de CAL begint! Jij ook? Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

9 Comments
 • Beautiful pattern. Beautiful yarn colorways you’ve shown here. I’ll use your affiliate here in Canada. So excited. Hugs.

 • Is Facebook the only venue? I would love to participate however I do not use Facebook.

  Beautiful pattern and colourways!

  • Hi Carol, you can still purchase the pattern and receive the files, but if you want to discuss the book or get pattern help in a CAL setting, Facebook will be the only place to do that. Of course, if you need help with the pattern, you can always email me: aspoonfulofyarn@hotmail.com

 • will there be tutorials as I cannot read a pattern without help but I would so love to do this cal I just love the shawl and the colours, I am a beginner/intermediate

  • Hi Ann, thank you for your kind words. There will be pictures and charts to guide you, but not for each row, so unfortunately you will need to be able to read a pattern.

 • Any US vendors/sellers for the yarn? Looks like the links are for overseas only and the shipping won’t be worth it. Would love to do this in the recommended yarn or guess will have to research comparable yarn.

  • Hi Michelle, unfortunately I could not find US sellers that sell Metropolis yarn. However, I have heard that shipping from the UK to US can be reasonable through wool warehouse or Deramores. So it might be worth checking out.

Comments are closed.