Thank you for purchasing the PDF / Bedankt dat je de PDF hebt gekocht

I want to take this space to thank you for purchasing the PDF version. As I know that you could have also followed the pattern for free, your support means so much to me and I see you and appreciate you. More than I can express into words. It allows me to keep following my crochet design dream and continue making patterns.
Ik wil deze ruimte ook gebruiken je te bedanken voor het aanschaffen van de PDF versie. Want ik weet dat je ook gewoon het gratis patroon kan volgen, jouw steun betekent heel veel voor mij en ik zie je en waardeer je. Meer dan ik in woorden uit kan drukken. Het geeft mij de mogelijkheid mijn haakontwerp droom te blijven volgen en patronen te blijven maken.

Exclusive content page 2020 Scheepjes CAL / Exclusieve content pagina voor de 2020 Scheepjes CAL

Welcome to the exclusive behind-the-scenes, never before seen content page (for purchasers of the 2020 Scheepjes CAL d’Histoire Naturelle pattern only!) Below you will find the original colorways and also pictures of the very first version of the blanket. Next to these exclusive peeks behind the curtain, you will also find the free PDFs for the bonus pattern The Entomologist. Enjoy 🙂
Welkom op de exclusieve content pagina met achter-de-schermen informatie en foto’s die ik nooit met iemand gedeeld heb (alleen voor de kopers van de 2020 Scheepjes CAL d’Histoire Naturelle!) . Naast dit exclusieve kijkje achter de schermen, vind je hier ook de gratis PDFs voor het bonus patroon The Entomologist. Veel plezier 🙂

Original colorways / Originele kleurcombinaties

I have worked together with Scheepjes to create 4 colorways in Scheepjes Stone Washed/River Washed and Colour Crafter. Because there could be little to no color overlap between colorways, it was quite a challenge to create them. I started off playing with a few combinations and originally created a few colorways in Scheepjes Softfun, Scheepjes Cotton 8 and Sunkissed. Below you can find the very first draft of the colorways for the Scheepjes kits.
Ik heb samengewerkt met Scheepjes om 4 kleurcombinaties te maken in Scheepjes Stone Washed/River Washed en Colour Crafter. Omdat er weinig tot geen kleuroverlap mocht zijn tussen de kleurcombinaties, was het een enorme puzzel om deze te maken. Ik begon met het spelen met verschillende combinaties en mijn originele idee was ook nog met Softfun, Scheepjes Cotton 8 en Sunkissed. Hieronder vind je de allereerste poging van de kleurcombinaties voor de Scheepjes kits.

As you can see there are even two colorways, ‘Hothouses’ and a second ‘Herbarium’ version, that never made it as a final kit.
Zoals je kunt zien zijn er zelfs twee kleurcombinaties, ‘Hothouses’ en een tweede ‘Herbarium’, die het niet hebben gehaald als kit.

From these first drafts, Scheepjes and I decided to create four colorways in two yarns (Stone/River Washed and Colour Crafter). You can see the first version and their inspiration in the file below.
Van deze eerste opzet, hebben Scheepjes en ik besloten om vier kleurcombinaties te maken in twee garens (Stone/River Washed en Colour Crafter). Je ziet deze eerste versie en hun inspiratie in het bestand hieronder.

The final CAL colorways/ De uiteindelijke CAL kleurcombinaties

Below you’ll see the final CAL colorways. There are subtle differences between the final and original colorways. Only the Herbarium version stayed the same.
Hieronder zie je de uiteindelijke CAL kleurcombinaties. Er zijn subtiele verschillen tussen de uiteindelijke en originele kleurcombinaties. Alleen de Herbarium versie is hetzelfde gebleven.

The very first blanket / De allereerste deken

As you can imagine, this blanket took a few years to develop and the first version looked even more different than what you’ve seen so far, especially from chapter 4 and up. Nobody ever saw this version up until now. Here are a few of the pictures of that very first version. I made it with Scheepjes Colour Crafter. Can you spot the differences? 😉
Zoals je je kunt voorstellen heeft het een paar jaar geduurd om deze deken te ontwerpen en de eerste versie ziet er nog anders uit dan wat je tot zover hebt gezien, vooral vanaf hoofdstuk 4. Niemand heeft deze foto’s ooit gezien. Zie ze hieronder. Deze eerste versie is gemaakt met Scheepjes Colour Crafter. Spot jij de verschillen? 😉

Free PDF version of The Entomologist / Gratis PDF versie van The Entomologist

The Entomologist is the bonus pattern for the Scheepjes 2020 CAL and can be made with leftover yarn from the blanket. This pattern can also be found for free on my website. However, isn’t it sometimes way nicer to work from a PDF (or paper)? That’s why you are getting the PDF for free. Follow the pattern links below to download your free PDF.
The Entomologist is een bonuspatroon voor de 2020 Scheepjes CAL en kan worden gemaakt met garen wat je over hebt van de deken. Dit patroon kun je ook gratis vinden op mijn website, maar is het soms niet fijner om vanaf een PDF (of papier) te werken? Daarom krijg je de PDF versie gratis. Volg een van de links hieronder om je gratis PDF te downloaden.

Pattern links / Patroon links

The Entomologist ENG US terms
The Entomologist ENG US terms printer friendly
The Entomologist ENG UK terms
The Entomologist ENG UK terms printer friendly
The Entomologist NL
The Entomologist NL printer vriendelijk

The creation of The Entomologist / Het maken van The Entomologist

The bonus pattern was quite a challenge as well. Because I wanted the insects to be true to nature and I had eight different color kits and three different insects to work with, it felt like a giant puzzle. But I am very proud and happy with the end result. Below you’ll see the inspiration for each kit colorway!
Het bonuspatroon was ook een hele uitdaging. Want ik wilde dat de insecten natuurlijk wel natuurgetrouw zouden zijn. Omdat ik 8 verschillende kits en drie verschillende insecten had om mee te werken, voelde het als een enorme puzzel. Ik ben heel blij en trots op het eindresultaat. Hieronder zie je de inspiratie voor elke kit!
The bonus pattern was quite a challenge as well. Because I wanted the insects to be true to nature and I had eight different color kits and three different insects to work with, it felt like a giant puzzle. But I am very proud and happy with the end result. Below you’ll see the inspiration for each kit colorway!
Het bonuspatroon was ook een hele uitdaging. Want ik wilde dat de insecten natuurlijk wel natuurgetrouw zouden zijn. Omdat ik 8 verschillende kits en drie verschillende insecten had om mee te werken, voelde het als een enorme puzzel. Ik ben heel blij en trots op het eindresultaat. Hieronder zie je de inspiratie voor elke kit!

Bees / Bijen

Beetles / Kevers

Butterfly or moth / Vlinder of mot

The full Anthony Doerr interview / Het volledige interview met Anthony Doerr

I had the privilege to interview the author of All the light we cannot see. You can view the full un-edited interview when you follow the link below. Let me tell you, I was SO nervous! And I almost chickened out, haha. But having a conversation with my hero, was one of the most memorable days of my life <3
Ik heb de eer gehad om Anthony Doerr te interviewen, de auteur van Als je het licht niet kunt zien. Je kan het volledige, onbewerkte interview vinden via de link. En ik beken, ik was ZO zenuwachtig. Ik wou het bijna niet doen, haha. Maar een gesprek hebben met mijn held, was een van de meest memorabele dagen van mijn leven <3

Video Dropbox link