Links

Edit: you can now find all Hexies and patterns via the links below. / Edit: Je kunt nu alle Hexies en patronen via de links hieronder vinden. 

Welcome to the introduction of my new blog series called ‘Inspirational Hexies’! Last week I told you that I had plans to use my Scheepjes Studio Pack* and I’m happy that I can finally tell you what it’s all about! I’m going to make mood boards, so I can inspire you every week with new theme’s, now isn’t that exciting?

Welkom bij de introductie van mijn nieuwe blog serie genaamd ‘Inspirational Hexies’! Vorige week vertelde ik al dat ik plannen had voor mijn Scheepjes Studio Pack* en ik ben blij dat ik je nu eindelijk kan vertellen wat die nieuwe serie inhoudt! Ik ga namelijk sfeerborden maken, zodat ik je elke week weer kan inspireren met nieuwe thema’s, is dat niet leuk?

But that’s not where the fun stops, because right after I made my plans to use the Studio Pack, Scheepjes sent me this: the new Stone Washed/River Washed Colour Pack* and it is absolutely to DIE FOR. It is my all time favorite yarn and I just love that Scheepjes made a colourpack with this yarn <3 Will you just look at all that yumminess :O I just couldn’t pass the opportunity to use this pack for my series too!

Maar daar stopt het nog niet, want net toen ik mijn plannen voor de Studio Pack gemaakt had, stuurde Scheepjes me dit: de nieuwe Stone Washed/River Washed Colour Pack* en die vind ik echt GEWELDIG. Het is mijn absoluut favoriete garen en ik vind het ontzettend fijn dat Scheepjes er een kleurenpakket mee heeft samengesteld <3 Kijk dan naar deze kleurenpracht :O Ik kon het gewoon niet laten om ook deze pack voor de serie te gebruiken! 

Look how tiny and cute!

Kijk eens hoe klein en schattig! 

So what’s the plan? I have put together more than 15 themes and I will use my Studio Pack to create moodboards based on these themes. In the picture below you can see a little peek of such a moodboard. I will use the Catona Cutie Pies* from the Studio Pack and the Stone Washed/River Washed Colour Pack to create color combinations for ‘Inspirational Hexies’; hexagonal motifs based on inspiration within each of the themes. I hope you will be inspired and that you will crochet along with me.

Maybe you will come up with your own color combinations, because next to mood boards to inspire you, I will also let you see what other artists, writers, crochet designers and musicians have made within the theme. If that isn’t enough inspiration, I don’t know what is, haha

Dus wat is het plan? Ik heb meer dan 15 thema’s samengesteld en ik gebruik mijn Studio Pack om inspiratieborden te maken, gebaseerd op deze thema’s. Hieronder kun je een kleine preview zien van zo’n inspiratiebord. De Catona Cutie Pies* van de Studio pack en de Stone Washed/River Washed Colour Pack gebruik ik om kleurcombinaties te maken voor de ‘Inspirational Hexies’; zeshoek motieven met zijn eigen inspiratie binnen elk thema. Ik hoop dat je geïnspireerd zult raken en dat je met me mee haakt.

Misschien bedenk je wel je compleet eigen kleurencombinaties, want naast de sfeerborden om je te inspireren laat ik ook zien wat andere kunstenaars, schrijvers, haakontwerpers en muzikanten hebben gemaakt rondom het thema. Als dat nog niet genoeg inspiratie is, dan weet ik het ook niet meer, haha 

What will we do with all these hexies then? Well, that is still a surprise for now.

Wat gaan we doen met al deze hexies dan? Nou, dat blijft nog even een verrassing.

I hope to see you next week for the start of the blog series! If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop je volgende week weer te zien voor de start van de blogserie! Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst van alle Scheepjes Retailers: Scheepjes website 

************************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer 

When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog.

Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Dit kost jou niks extra. Op deze manier kan je mijn blog steunen.