Update: The pattern can now be found here! / Het patroon kan je nu hier vinden! 

Reveal day for the Fresh Leaves Shawl is here! : D

De onthulling van de Fresh Leaves Shawl is vandaag! : D 

Inspiration / Inspiratie

The pattern is inspired by the shifting of the light when the trees get back their leaves. It shifts from the blue hues of Winter to the warm green light of Spring <3 I have written a poem about this phenomenon to accompany the pattern. You can read it when the pattern is released next week! As such the pattern will be part of the Poetry Collection, which you can read more about here.

You can see in the photo’s that it was very Wintery that day, but I am pleased that the sun accompanied us during the shoot, to give us some warmer light to work with <3

Het patroon is geinspireerd door de verandering van het licht als de bomen hun blaadjes terug krijgen. Het verandert de blauwe tinten van de winter naar de warme groene tinten van de lente <3 Ik heb een gedicht geschreven over dit fenomeen om het patroon te vergezellen. Je kunt deze lezen als het patroon volgende week uitkomt! Het patroon wordt dus onderdeel van de Poetry Collectie, waarover je hier meer kunt lezen. 

Zoals je wel kunt zien in de foto’s was het echt winterweer die dag, maar ik was erg blij toen de zon ons gezelschap hield, om toch nog wat warm licht te hebben om mee te werken <3 

About the pattern / Over het patroon

The shawl is made using a simple leaf filet crochet pattern which complements the Scheepjes Our Tribe yarn* perfectly. Because I wanted a simple pattern to showcase the yarn. And I think I have succeeded : ) This filet crochet pattern ends at two thirds of the shawl where it is shaped into a point. This represents the growth of the leaves.

The pattern itself consists of a crochet chart accompanied by a few written instructions for the repeats. There is no full written out pattern, but don’t worry! If you don’t know how to read a chart, I have included a little tutorial for how to read charts! So if that’s something you’ve always wanted to learn, here is your chance : )

De sjaal wordt gemaakt met een simpel filet gehaakt blaadjes patroon die heel mooi het Scheepjes Our Tribe garen* laat uitkomen. Ik wilde namelijk een simpel patroon om het garen een zo goed mogelijk podium te geven. Ik denk dat dat wel gelukt is : ) Het filet patroon eindigt op twee/derde van de sjaal waar het in een punt is gevormd. Dit staat voor de groei van de blaadjes. 

Het patroon bestaat uit een haakdiagram samen met een korte beschrijving van hoe je de patroonherhalingen haakt. Er is dus geen volledig geschreven patroon, maar wees niet getreurd! Als je niet weet hoe je een haakdiagram moet lezen, heb ik ook nog een tutorial bijgevoegd over hoe je het haakdiagram moet lezen! Dus als dit iets is wat je altijd al hebt willen leren, dan is dit je kans : ) 

In the photo above you can see the simple filet crochet leaf design even better <3
In de foto hierboven kun je de simpele filet gehaakte blaadjes goed zien <3

Yarn / Garen

All Scheepjes bloggers have their own Our Tribe colourway. For this shawl I have used five balls of Scheepjes Our Tribe in my own colourway ‘ A Spoonful of Yarn’, which gives a snuggly shawl of 200x60cm (80×24″). If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying the Our Tribe yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. This enables me to keep making free patterns <3

Alle Scheepjes bloggers hebben hun eigen Our Tribe kleur. Voor deze sjaal heb ik vijf bollen Scheepjes Our Tribe gebruikt in mijn eigen kleur ‘ A Spoonful of Yarn’. Dit geeft een knusse sjaal van 200×60 cm. Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan het Our Tribe garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Dit helpt me om gratis patronen te blijven maken <3

I will publish the pattern on my blog for free next week! If you don’t want to miss this, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week zet ik het patroon gratis op mijn blog! Als je dit niet wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

4 Comments

Comments are closed.