Welcome to a new Crochet Inspiration post! To see all previous posts, visit the main page of this series!
Welkom bij een nieuwe Crochet inspiration blogpost! Wil je alle vorige posts ook zien? Ga dan naar de pagina van deze blogserie!

Crochet Inspiration Board / Haakinspiratie Bord

When I was at Yarndale during the Bloggers Days, I saw lots and lots of tweed and natural yarn and I absolutely LOVED it. It looked so earthy and soft and multidimensional and so close to nature <3 I swooned over all the skeins I saw, but I was a good girl and didn’t take any home. I was never really fond of tweed, but since that weekend (and maybe a bit too many episodes of Outlander) I found a new love for tweed and natural yarns.

Toen ik afgelopen oktober op het Yarndale garenfestival was tijdens de bloggersdagen, zag ik erg veel tweed en natuurlijk garen en ik was helemaal VERLIEFD. Het zag er zo aards en zacht uit en ook zo multidimensionaal en natuurlijk <3 Ik ooh-de en aahh-de over alle strengen wol die ik op het festival zag, maar ik ben braaf geweest en ik heb ze laten liggen. Ik was nooit zo’n fan van tweed, maar sinds dat weekend (oké en misschien te veel afleveringen van Outlander) heb ik een nieuwe liefde voor tweed en natuurlijk garen ontwikkeld. 

Sources / Bronnen

 1. Studio Meez yarn
 2. The Amy Eliza Cardigan by Naturally Nora
 3. Woolly Mammoth Fibre
 4. The Hygge Throw by Naturally Nora
 5. Tweed fabric
 6. Colonsay by Lisa Richardson (YES that is crochet / JA dat is gehaakt)
 7. Isager Tweed, photo by JenJoyce Design

Other Inspiration / Andere Inspiratie

Photo source: Donegal Yarns

The tweed that I hear of the most is Donegal Tweed. Donegal Tweed is made by first dying the fleece (instead of the spun yarn) and then combining multiple colors of fleece to create a flecked yarn. This is why tweed yarn has a great depth of color.

De tweed waar ik het meeste van hoor, is Donegal Tweed. Deze tweed wordt gemaakt door eerst de vacht te verven (in plaats van het gesponnen garen) en om daarna verschillend gekleurde vachten te combineren, waardoor je een gespikkeld garen krijgt. Dit is de reden waarom tweed een prachtige kleurdiepte heeft. 

Photo source: Donegal Yarns

Where to go for Donegal tweed? Well, to Donegal of course! The Irish county is famous for its Donegal Tweed and the mill, stemming from the late 1700s, is still running : O They make all kind of tweed yarns and fabrics <3 The website of the mill is worth to take a look at if you are not planning a trip to Ireland any time soon. You can find it here. You can even buy their handmade yarns online!

Waar ga je heen voor Donegal tweed? Nou, naar Donegal natuurlijk! De Ierse provincie is bekend om zijn Donegal Tweed en de spinnerij, die afstamt van eind 1700, is nog steeds actief : O Ze maken allerlei tweed garens en textiel <3 De website is het zeker waard een kijkje te nemen als je op korte termijn geen reis naar Ierland gepland hebt. Je kunt hem hier vinden. Je kunt zelfs hun handgemaakte garens online kopen! 

WMFC_NaturalSock_EmmaStewartPhotography-7213.jpg

Is tweed not your thing, but want to try something natural? How about Woolly Mammoth natural undyed sock yarn? It has no nylon and is non-superwash, which makes it an all natural yarn. The base is a mix between Blue Faced Leicester (for softness) and Cheviot (for strength). Sounds lush!

Is tweed niet je ding, maar wil je wel iets natuurlijks proberen? Wat denk je dan van Woolly Mammoth natuurlijke ongeverfde sokkenwol? Het heeft geen nylon en is non-superwash, wat het een geheel natuurlijk garen maakt. De draad is een mix van Blue Faced Leicester (voor zachtheid) en Cheviot (voor sterkte). Klinkt heerlijk! 

Yarn combinations / Garen combinaties

Maybe the yarns above are a little above budget? I have put together a selection of the natural yarns (for me that’s a minimum of 70% natural fibres) that Scheepjes makes, to fit a smaller purse : )

Misschien zijn deze garens een beetje boven je budget? Ik heb ook nog een selectie gemaakt van een aantal natuurlijke garens (voor mij betekent dat minstens 70% natuurlijke vezels) die Scheepjes maakt. Dan is er iets te kiezen voor elke beurs : ) 

 

 1. Scheepjes Our Tribe, 983 Motivate (70% merino superwash, 30% polyamide)
 2. Scheepjes Woolly Whirl, 471 Chocolate Vermicelli (70% cotton, 30% wool)
 3. Scheepjes Cahlista, 105 Bridal White (100% natural cotton)
 4. Scheepjes Alpaca Rhythm, 654 Robotic (80% Alpaca, 20% extra fine wool)
 5. Scheepjes Linen Soft, 616 (27% linen, 47% cotton, 26% acrylic)
 6. Scheepjes Invicta Extra, 1344 (75% wool 25% Polyamide)

If you want to try one of these Scheepjes yarns yourself, please consider buying it via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. That way I can keep making blogposts like these : )

Als je zelf één van deze Scheepjes garens wilt proberen, overweeg dan het garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Daardoor kan ik blogposts als deze blijven maken : ) 

 

I hope this post has been inspirational to you! If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop dat deze blogpost je heeft geïnspireerd! Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.