Update: you can now find the pattern here. / Je vindt het patroon hier.

Destashing/garenvoorraad opmaken

New project time! And how I love to pick out new yarn : ) It’s one of my favorite parts of any new project/design process. But lately I’ve also been working on destashing.
I think there are two types of crocheters:
1: Those who love to have a big stash and very much enjoy picking out new yarns to add to that stash, or
2: Those who mostly buy yarn specifically for a project and feel fulfilled after finding ways to de-stash.
I fall into the second category, so when I was looking through my stash, I saw I still had a lot of Scheepjes Organicon* left of my Essence of Summer wrap in pink and blue. I instantly thought about the sky colors and how awesome it would be to blend it with all kinds of other sky colors <3
Tijd voor een nieuw project! En hoe leuk ik het toch steeds vind om nieuw garen uit te zoeken : ) Het is één van de dingen die ik het leukst vind aan een nieuw project/ontwerp. Maar de laatste tijd probeer ik me ook te focussen op het verminderen van mijn garenvoorraad.
Ik denk dat er twee type hakers zin:
1. Zij die het geweldig vinden een grote garenvoorraad te hebben en nieuwe garens uit te zoeken om bij hun voorraad te voegen, of
2. Zij die vooral garen kopen per project en die zich voldaan voelen als zij weer nieuwe manieren hebben gevonden om hun huidige voorraad op te maken.
Ik val in die tweede categorie, dus toen ik naar mijn voorraad aan het kijken was, zag ik dat ik nog erg veel Scheepjes Organicon* over had in roze en blauw van mijn Essence of Summer Wrap. Ik dacht gelijk aan de lucht en hoe mooi het zou zijn deze twee kleuren te mixen met allerlei andere luchtkleuren.

A very eco-friendly yarn/Een erg duurzaam garen

Scheepjes Organicon* is making me very happy because it is GOTS-certified. This means that the cotton has been grown without the use of harmful chemicals and the fertility of the land is ensured by sustainable farming. It also means that the farmers get a fair price and works under fair working conditions.
Next to the organic cotton, the dye is also GOTS-certified and contains no animal (by-)products, making it a vegan friendly yarn.
Lastly, the production proces makes sure that the wastewater is treated with a biological wastewater treatment, after which it is safely recycled and/or repurposed.
So overall a very eco-friendly yarn that makes everybody happy : )

Scheepjes Organicon* maakt me erg blij, want het is GOTS-gecertificeerd. Dit betekent dat het katoen is verbouwd zonder gebruik van schadelijke chemicaliën en de vruchtbaarheid van het land wordt gewaarborgd doordat er duurzaam wordt verbouwd. Het betekent ook dat de boeren een eerlijke prijs krijgen en dat er wordt gewerkt onder eerlijke arbeidsomstandigheden.
Naast het biologisch katoen is ook de verf GOTS-gecertificeerd en bevat het geen dierlijke (bij)producten, waardoor het een vegan-vriendelijk garen is.
Als laatste wordt het restwater na het productieproces behandeld met een biologische behandeling, waarna het wordt gerecycled en/of hergebruikt.

Dus al met al een zeer eco-vriendelijk garen waar iedereen blij van wordt : )

I also love that it has a very soft sheen and it’s very soft to the touch as well <3
Ik vind het ook erg fijn dat het een zachte glans heeft en ook nog eens erg zacht aanvoelt <3

Try out the yarn/Probeer het garen

If you’d like to try out these yarns for yourself, but don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.
Als je deze garens zelf wilt uitproberen, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

I hope I can show more of my new project soon! If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.
Ik hoop dat ik snel meer kan laten zien van mijn nieuwe project! Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

2 Comments

Comments are closed.