Update: you can now find the pattern here. / Je vindt het patroon hier.

As I showed you in my latest blogpost, I am working on a new project with Scheepjes Organicon*. Today I’ll tell you some more : )
Zoals ik liet zien in mijn laatste blogpost, ben ik aan een nieuw ontwerp aan het werken met Scheepjes Organicon*. Vandaag vertel ik je wat meer : )

I’ve made a lot (A LOT) of squares. Each square uses a simple linen stitch in two colors, which creates an awesome color shift if you use all kinds of different colored squares in one wrap <3
Ik heb heel veel (HEEL VEEL) vierkantjes gehaakt. Voor elk vierkantje heb ik een simpele linnensteek gebruikt in twee kleuren. Dit zorgt voor een heel leuke verschuiving in kleur als je heel veel verschillend gekleurde vierkantjes in een wrap gebruikt.

Normally I am easily bored when working the same motif over and over again, but all the different color combinations make for a very fun project : ) I become almost impatient to see how all the different color combinations work up <3
Normaalgesproken raak ik snel verveeld als ik hetzelfde vierkantje steeds weer moet haken, maar alle verschillende kleurcombinaties maken het een erg leuk project : ) Ik wordt haast ongeduldig, want ik wil graag zien hoe al die verschillende kleurcombinaties eruit zien <3

The colors are inspired by the sunset. It always amazes me how a sky can turn into so many colors for a fleeting moment, shifting in pinks and reds and oranges and purples and sometimes even greens <3
De kleuren zijn geïnspireerd door de ondergaande zon. Het verbaast me altijd hoe de lucht zoveel verschillende kleuren kan laten zien voor één moment, waarin de kleuren verschuiven van roze en rood, oranje en paars en soms zelfs groen <3

Try out the yarn/Probeer het garen

If you’d like to try out Scheepjes Organicon for yourself, but don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.
Als je Scheepjes Organicon zelf wilt uitproberen, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

I hope I can show you the full Cardigan Wrap soon! Then I will also show you why it’s called a ‘cardigan wrap’ ; ) If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.
Ik hoop dat ik snel meer kan laten zien van mijn Cardigan Wrap! Dan laat ik je ook gelijk zien waarom het ‘cardigan wrap’ heet ; ) Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

2 Comments

Comments are closed.