The pattern is now available HERE

After my post about more crochet sweaters, I wanted to design my own sweater. Today I can FINALLY show you the finished sweater 😀

It was quite the experiment for me, because I never designed a sweater before. There was a lot of math involved, but I am lucky to have had training in drawing my own sewing patterns, so I could translate a lot of that knowledge into my sweater pattern.

Because I had a hard time finding all the info I needed to design my own sweater, I am currently running a series about how to design your own crochet sweater, so if you are curious about how to do that, follow this link 🙂

Het patroon is nu HIER verkrijgbaar

Na mijn post over het tekort aan gehaakte truien wilde ik mijn eigen trui ontwerpen. Vandaag kan ik je dan EINDELIJK de trui laten zien 😀

Het was een behoorlijk experiment, omdat ik nog nooit een trui had ontworpen. Er zaten uren aan berekeningen in, maar ik heb het geluk dat ik een coupeuse cursus heb gevolgd waardoor ik heb geleerd om mijn eigen naai patronen te tekenen. Dus ik kon heel veel van die kennis overdragen naar een gehaakt patroon. 

Omdat ik veel moeite had om de informatie te vinden die ik nodig had om mijn eigen trui te ontwerpen, loopt er op dit moment een serie over hoe je je eigen gehaakte trui ontwerpt, dus als je nieuwsgierig bent geworden, klik dan hier 🙂 

sweatersleeve4

I knew exactly what I wanted and how I wanted it to look. I have a weakness for 3/4 sleeved sweaters with a split hem and a wide body, so that is what I made. I also had one skein of grey yarn next to the blue yarn and I thought it would make beautiful strips as part of the sleeves.

Ik wist precies wat ik wilde maken en hoe ik wilde dat het eruit ging zien. Ik heb een zwakte voor driekwart mouwen, een split in de zoom en een wijd vallend model, dus dat ik wat ik ontwierp. Ook had ik een streng grijs garen naast het blauwe garen en ik wist dat dit mooie strips zou maken voor de mouwen. 

sweaterfront

This sweater is inspired by nature and the feeling of spring. I designed this sweater at the beginning of Fall (as you can see from the pictures) and I really longed for spring already! I tried to think of smells, sights, sounds and feelings and I instantly came up with picking flowers.

What could be more spring-like than thinking about you and someone you love, picking flowers in an open field. Gathering them, taking in the smell, feeling the velvety texture of the petals between your fingers. How you would weave them into flower crowns to put in each others hair. That thought gave me a true spring feeling.

Deze trui is geïnspireerd door de natuur en het lentegevoel. Ik ontwierp deze trui aan het begin van de herfst (zoals je in de foto’s kunt zien) en ik had echt gelijk al weer zin in de lente! Ik probeerde me de geuren, aanblikken, geluiden en gevoelens voor te stellen en ik kwam gelijk uit bij het plukken van bloemen.

Wat is er meer lenteachtig dan denken aan jij en iemand die jij lief hebt, samen bloemen plukkend in een open veld. Ze verzamelen, de geuren in je opnemen, de zachte textuur van de blaadjes tussen je vingers voelen. Hoe je ze in bloemenkettingen rijgt om elkaars haar te versieren. Deze gedachte gaf me dat echte lentegevoel. 

sweaterside

It also gave me inspiration for a new collection, called the poetry collection. This sweater will kick off this collection. You can read more about that here! Because the pattern is part of this collection, it will start with a poem. I hope that this poem will bring you closer to spring and that it will inspire you to start your sweater 🙂

Het gaf me ook de inspiratie voor een nieuwe collectie, de Poetry collection genaamd. Deze trui zal het eerste patroon zijn van deze collectie. Je kunt daarover meer lezen via deze link! Omdat het onderdeel is van deze collectie, begint het patroon met een gedicht. Ik hoop dat je door dit gedicht wat dichter bij de lente komt en je inspireert om aan de trui te beginnen 🙂 

sweatersleeve1

The sweater is currently at the end of the testing phase, so I hope to get the pattern published next week! It would be a great way to get some spring into your life 🙂 Keep your eye on this blog, subscribe via email, follow me on instagram or like my A Spoonful of Yarn facebookpage, so you wont miss the release!

Who wants to come pick flowers with me? I will be waiting in the field for you 🙂

De trui is inmiddels aan het einde van de testfase, dus ik hoop dat ik het patroon volgende week kan publiceren! Het is een goede optie om alvast wat lente in je leven te creëren 🙂 Houd de blog in de gaten, abonneer je via email, volg me op Instagram of like de Facebook pagina, zodat je de publicatie niet mist! 

Wie komt er bloemen met me plukken? Ik wacht alvast op je in het veld 🙂 

4 Comments

Comments are closed.