Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post with a Spring theme, you can read it here. This new post will be full of all things retro and we’ll go back in time! I love old things. Our house is old and we still have an original seventies fireplace and wooden ceilings <3 We ditched the bathroom, though. Those nasty brown tiles and green porcelain was a bit too much for our taste, haha.

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week met het lentethema hebt gemist, kan je die hier vinden. Deze post gaan we volop retro en dus lekker terug in te tijd! Ik houd echt van oude dingen. Ons huis is oud en we hebben nog steeds de originele jaren zeventig open haard en de houten schrootjes aan het plafond <3 Het enige wat we hebben geloosd was de badkamer. Die bruine bloemetjes tegels en het groene porselein was een beetje te veel van het goede, haha.  

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs, a vintage seventies pitcher that originally belonged to Marinke (she had a whole range of vintage tablewear that she got from a goodwill store <3), a shade card and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een vintage jaren zeventig kan die van oorsprong van Marinke was (ze had een compleet vintage servies wat ze bij de kringloop had gehaald <3), een staalkaartje en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

When I think about retro I always think about browns and oranges and those cute flower patterns so I made sure to put lots of it on the moodboard.

Als ik aan retro denk, denk ik vooral aan bruin en oranje en die leuke bloemenpatronen, dus ik heb er goed voor gezorgd dat dit op het sfeerbord naar voren kwam. 

The hexie / De hexie

For this retro ‘Inspirational Hexie’ I have gone with those orange and browns and I used a seventies home as inspiration. For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor deze retro ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor die bruin- en oranjetinten en gebruikte ik een jaren zeventig woning als inspiratie. Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors scream retro to you? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Welke kleuren schreeuwen retro in jouw ogen? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you even more retro themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer retro inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.