Update: Pattern is now available here / Het patroon is nu hier te vinden

Time to show you a bit of my ‘History of Trees’ shawl, because that’s how it’s going to get called : D In this post I showed you the yarn and inspiration and now I am ready to show some more of this design.

Tijd om jullie een beetje van mijn ‘History of Trees’ shawl te laten zien, want dat is hoe hij zal heten : D In deze post heb ik het garen laten zien en verteld wat de inspiratie is en nu wil ik even wat meer laten zien.  

I know I have shown more green shades of Scheepjes Stone Washed and River Washed* in my previous post, but when I worked on the shawl, that sadly didn’t work like I wanted. I decided to use two shades of green instead of four and I like it much better now : ) Designing something new is still a thing of trial and error. Even though it might seem effortlessly to you, I can assure you it isn’t ; )

Ik weet dat ik in mijn vorige post meer groentinten van de Scheepjes Stone Washed en River Washed* heb laten zien, maar toen ik aan de slag ging met het ontwerp, werkte dat helaas niet zoals ik wilde. Daarom heb ik besloten om twee kleuren groen te gebruiken in plaats van vier en dat bevalt me veel beter : ) Iets nieuws ontwerpen gaat nog steeds met vallen en opstaan. Ook al lijkt het voor jullie alsof dat zonder moeite gaat, ik kan je verzekeren dat dat niet het geval is ; )  

Inspiration / Inspiratie

As I previously wrote, this design will be made for the Read-With-Me-collection. In this collection you can already find the Hotel of Bees shawl, the Shell Collector Wrap and the Sea of Flames Shawl and soon the History of trees shawl will be added. It is based on ‘Barkskins’ by Annie Proulx, which I could not leave alone without making a design for it <3 The book is a fictional work about the state of the North-American forests from the 17th century all the way to 2013 and I love it to bits. I hope when I show you the full shawl, you will see the story within.

Zoals ik eerder al schreef wordt dit een ontwerp voor de Read-With-Me-collectie. In deze collectie kan je al de Hotel of Bees shawl, de Shell Collector Wrap en de Sea of Flames Shawl vinden. En straks komt daar dus de History of Trees shawl bij. Deze is gebaseerd op ‘Schorshuiden’ van Annie Proulx. Ik kon dit boek niet laten gaan zonder er een ontwerp voor te maken <3 Het boek is een fictief werk over de staat van de Noord-Amerikaanse bossen van de 17de eeuw helemaal tot 2013 en het is een prachtig werk. Ik hoop dat wanneer ik de shawl laat zien, je het verhaal daarin ook zult zien. 

I hope to show you the full shawl next week and I have something special planned for you too, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop je de hele shawl volgende week te kunnen laten zien en daarnaast heb ik ook nog iets speciaals voor jullie in petto, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

UK/International: Wool Warehouse , The Knitting Network, Deramores or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atellier

List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

5 Comments

Comments are closed.