Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post, you can find it here. All Hexies can be found on this page. This week we are making a stop at the museum <3 Don’t you just looooove museums? I know I do! They are full of inspiration and I couldn’t help myself to get this theme in the series ^^

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week hebt gemist, kan je die hier vinden. Alle Hexies zijn hier te vinden. Deze week maken we een stop bij het museum <3 Vind jij musea ook zo geweldig? Ik wel in ieder geval! Ze zitten vol met inspiratie en ik kon het niet helpen om er een thema van te maken voor deze serie ^^ 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs, a few stones and weathered shells I collected on the beaches of Portugal, some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een paar stenen en verweerde schelpen die ik heb verzameld op de stranden van Portugal, wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

When I think about museums I think about ‘treasure’ and ‘ancient’ and ‘collections’ and drawers full of tiny stuff you don’t recognize and insects pricked onto boards. I have tried to reflect that on this moodboard.

Als ik aan musea denk, denk ik aan ‘schatten’ en ‘eeuwenoud’ en ‘collecties’ en lades vol met kleine spulletjes waarvan je niet precies weet wat het is en insecten vastgespeld op borden. Ik heb geprobeerd dat op dit sfeerbord weer te geven.  

The hexie / De hexie

For this museum ‘Inspirational Hexie’ I have chosen to use a magenta geode, because when I thought about museums, I thought about natural history museums and they are usually full of minerals and rocks <3 I will give more inspiration regarding that next week! For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor deze museum ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor een magentha geode, want toen ik dacht aan musea, dacht ik vooral aan natuurhistorische musea en die zitten vaak vol met mineralen en stenen <3 Volgende week geef ik meer inspiratie daarover! Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors do you think of when you think of museums? Is it all brown and old, or are there other colors that pop up? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Welke kleuren doen je denken aan musea? Is het alleen maar bruin en oud of zijn er nog andere kleuren die je te binnen schieten? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more museum themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer museum inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

3 Comments

Comments are closed.