EDIT: Pattern is now available here / Patroon is nu hier te vinden

Hi everyone! Summer is coming to an end and Autumn is fast approaching. I really love each and every season, but Autumn has a special place in my heart. It transforms the trees in fiery red, bright yellow and rusty orange <3

Hallo iedereen! De zomer loopt op zijn eind en de herfst is al weer onderweg. Ik hou echt van elk seizoen, maar de herfst heeft toch wel een speciaal plekje in mijn hart. Het transformeert alle bomen in vurig rood, felgeel en roestoranje <3

There is one tree in particular that inspired me for this new design idea of mine. There’s a beautiful Japanese maple tree in a local park nearby and when I first saw it, I knew that I needed to translate it in a design and I instantly knew what I wanted to make.

Er is 1 boom in het bijzonder die me heeft geinspireerd voor een nieuw ontwerpidee. Er is een prachtige japanse esdoorn in een park vlakbij waar ik woon en toen ik hem voor het eerst zag, wist ik dat ik deze boom moest vertalen naar een ontwerp. Ik wist gelijk wat ik ging maken.  

For the yarn I have chosen autumnal yellow and fresh grey in Scheepjes Merino Soft*. The name of the yarn doesn’t lie either, because boy is it soft : O It must be one of the softest yarns I’ve ever felt <3 I can’t wait to work with it!

Ik heb voor garen gekozen in herfstig geel en fris grijs van Scheepjes Merino Soft*. De naam van het garen liegt er ook niet om, want jemig wat is het zacht : O Het moet wel een van de zachtste garens zijn die ik ooit heb gevoeld <3 Ik kan niet wachten om ermee te werken!  

It is also very lofty and because of that it has lots of drape and bounce <3 If you want to feel the yarn yourself, you can get it at the shops* below!

Het is ook erg luchtig gesponnen en drapeert en veert daardoor dus mooi <3 Als je het garen zelf wilt voelen, het is onder andere verkrijgbaar in de winkels* hieronder!  

Can you guess what this new design will be? If you really have no idea, that’s also fine, because I hope to show more of the design soon! If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Kan je raden wat het nieuwe ontwerp wordt? Als je geen idee hebt dan is dat ook niet erg, want ik hoop snel meer te kunnen laten zien! Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

8 Comments

Comments are closed.