Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks Romance-themed post, you can find it here. This week we are going from feeling out of this world, to really leaving this world! The theme for the next two weeks is COSMOS. Travel with me to the stars and beyond <3

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week met het romantische thema hebt gemist, kan je die hier vinden. Deze week gaan we van voelen dat je niet meer met de voeten op de grond staat, naar echt de aarde verlaten! Het thema voor de komende twee weken is COSMOS. Reis mee met me naar de sterren en daarvoorbij <3 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used a poster of the nights sky, a few wooden stars and fake gems, some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik een poster van de nachtelijke sterren gebruikt, wat houten sterretjes en nepedelstenen, wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

I also used the book ‘The Martian’ by Andy Weirr, but more about that next week : )

Ik gebruikte ook nog het boek ‘The Martian’ van Andy Weirr, maar volgende week meer daarover : ) 

The hexie / De hexie

For this Cosmic ‘Inspirational Hexie’ I have used an image of the Northern lights, or Aurora Borealis. It is such an amazing phenomenon, created by solar flares and I hope to see it myself one day. For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor deze Cosmische ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor een plaatje van het noorderlicht, of Aurora Borealis. Het is een fantastisch fenomeen, wat wordt gecreeerd door zonnevlammen en ik hoop dat ik het op een dag zelf mag meemaken. Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors do you think of when you think of the cosmos? The stars, solar galaxies, other planets? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Aan welke kleuren denk je als je denkt aan de cosmos? Denk je aan de sterren, zonnestelsels, andere planeten? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more cosmos-themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer cosmische inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

All / Alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.