Now that the CAL is over, I’d like to look back on it and show you the beautiful shawls others have made! If you don’t know what I am talking about, you can find all info about the CAL here.

Nu de CAL voorbij is, vind ik het leuk om even terug te kijken en ook de shawls te laten zien die anderen hebben gemaakt! Als je niet weet waar ik het over heb, je kunt alle info over de CAL hier vinden. 

I enjoyed this CAL immensely. It was very fun to join the two aspects of the CAL; reading and crocheting. It was surprising to see so many people reading along and discussing the book. To me it is very important to show the inspiration behind the design and the CAL was the most immersive form of that, because of the ‘Bookclub Sunday’, but also because of ‘Tree Inspiration Thursday’. The goal for me was to show trees in a different light and I hope I have succeeded : )

Ik heb erg genoten van deze CAL. Het was erg leuk om de twee aspecten van de CAL te verbinden; lezen en haken. Ik was verrast dat zoveel mensen meelazen en meededen met de boekdiscussies. Voor mij is het erg belangrijk om de inspiratie achter een ontwerp te laten zien en de CAL was de meest complete vorm daarvan, door ‘Boekenclub Zondag’, maar ook ‘Boom Inspiratie Donderdag’. Voor mij was het doel om mensen anders naar bomen te laten kijken en ik hoop dat ik daarin ben geslaagd : ) 

The best part was that people started to share their own environment, what trees they encountered, how their nearby forests looked. And that is the best part of a CAL. That the people truly participate and take it to a much higher level. It was a moment in time of togetherness and I enjoyed every minute of it!

Het mooiste aan de CAL vond ik dat mensen hun eigen omgeving hebben gedeeld. De bomen die ze zagen, hoe hun bossen eruit zien, etc. En dat is zo fijn aan een CAL. Het zijn de mensen zelf die er meer diepgang aan geven en het naar een hoger plan tillen <3  Het was een periode van saamhorigheid en ik heb van elk moment genoten!

The shawls <3

The colors people chose were often very exciting and I loved when people included pictures of what the colors were inspired on <3 It showed that tree-inspiration doesn’t have to be green. Here are some of the shawls that were made during the CAL. The name of the maker is put below each picture.

De kleuren die werden gekozen waren vaak erg verrassend en ik vond het helemaal geweldig als er foto’s van de inspiratie werden bijgevoegd <3 Het liet zien dat boom-inspiratie niet alleen maar groen hoeft te zijn. Hier zijn wat van de shawls die tijdens de CAL zijn gemaakt. De naam van de maker is onder elke foto gezet. 

Image may contain: plant

Lauren Johnson

No automatic alt text available.

Ruth Strugnell

No automatic alt text available.

Mette Markert

Image may contain: indoor

Reinie Michels

Image may contain: indoor

Anne Pratt

No automatic alt text available.

Gabrielle Woutersen

Image may contain: plant, tree, table and outdoor

Kay Holzhausen Patterson

Image may contain: plant, outdoor and nature

Irma van Sleeuwen

No automatic alt text available.

Raphaële Cilia

Ginny Chadderton

No automatic alt text available.

Christine Morris

Image may contain: one or more people, people standing, ocean, sky, water and outdoor

Maderia Eoff

No automatic alt text available.

Mady Pechler

There were also a few creative spirits that made the shawl in more than two colors : )

Er waren ook nog een paar creatieve geesten die de shawl in meer dan twee kleuren hebben gemaakt : ) 

Image may contain: flower and plant

Magriet Swierstra-van Der Veen

Leila Jens

No automatic alt text available.

Nyree Davis

Image may contain: 1 person, indoor and closeup

Flori Ander

No automatic alt text available.

Nicole Hodapp

No automatic alt text available.

Kathleen Schaben-Fawcett‎

No automatic alt text available.

Michela Rematelli Rogers

No automatic alt text available.

Vicky Michiels

Image may contain: shoes, tree and outdoor

Anne Attard

 

Thanks everyone for participating! I hope I can do a Read-With-Me-CAL again next year : D If I’ve made you excited about the pattern, you can get it on Ravelry and Etsy.

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Bedankt iedereen die mee heeft gedaan! Ik hoop dat ik volgend jaar weer een Read-With-Me-CAL kan organiseren : D Als ik je enthousiast heb gemaakt, je kunt het patroon vinden op Ravelry en Etsy

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

1 Comment
  • Thanks for publishing my picture! And Thanks for this great pattern! Ready for next CAL!?

Comments are closed.