Disclaimer: All photo’s copyright of Rachele Carmona. / Alle foto’s copyright van Rachele Carmona. 

I love books. I love crochet. So let’s do a crochet book review : ) And this one’s extra special, because it’s a book by my blogger friend Rachele Carmona from Cypress Textiles!

Ik hou van boeken. Ik hou van haken. Dus laat ik weer eens een haakboek review doen : ) En deze is ook nog eens extra speciaal, want het is een boek van mijn blogvriendin Rachele Carmona van Cypress Textiles!

I have been a fan of Rachele’s work ever since I discovered her Instagram a few years ago. I really like the way she can make color combinations that are bold and unique. Her blankets look like there are no boundaries. Only shapes. I love it.

Her book is no different. It has 18 special blankets, with stunning uses of color and shapes. But it is even more special, because Rachele used six different crafts that inspired her blankets <3 Now isn’t that clever!

Ik ben al fan van Rachele’s haakwerk sinds ik een paar jaar terug haar Instagram ontdekte. Ik vind het echt mooi om te zien hoe ze kleurencombinaties kan maken die gewaagd en uniek zijn. Haar dekens zien eruit alsof er geen grenzen zijn. Alleen maar vormen. Ik hou ervan. 

Haar boek is niet anders. Er staan 18 speciale dekens in met prachtig gebruik van kleuren en vormen. Maar het wordt nog specialer, want Rachele heeft zes verschillende soorten handwerk gebruikt die haar dekens hebben geinspireerd <3 Nou als dat niet goed bedacht is! 

Layered Waves blanket, inspired by paper cutting / geinspireerd door papiersnijkunst 

Rachele has taken geometry and color and combined them into this awesome blanket collection. All blankets use a combination of stitches, colors and/or textures, so you won’t get bored while making them!

Rachele heeft geometrie en kleur gecombineerd in een prachtige collectie van dekens. Alle dekens gebruiken een combinatie van steken, kleuren en/of texturen, dus je zult je niet snel vervelen tijdens het maken!  

Boho Desert Blanket, inspired by fabric design/ geinspireerd door textiel dessins.  

If you want to get your hands on a copy, you can shop the paperback here* and the ebook here* and you can find a list of all retailers on Rachele’s blogpage. You might be just in time for her blanket CAL to start! Info about the CAL can be found on Rachele’s blog. She has made pages with links to extra tutorials, so you can learn new techniques as you crochet <3 It is worth checking out when working on a blanket : )

Als je niet kunt wachten om zelf een deken uit het boek te maken, je kunt de paperback versie hier* vinden en de ebook versie hier* vinden. Je bent dan misschien nog net op tijd om mee te doen met haar deken CAL! Alle info over de CAL kun je vinden op Rachele’s blog. Ze heeft pagina’s gemaakt met links naar extra tutorials, zodat je ook nog eens nieuwe technieken kunt leren <3 Een kijkje nemen waard als je met een deken bezig gaat : ) 

Wanderlust, inspired by fabric designs / geinspireerd door textiel dessins

I hope I have inspired you to make one of Rachele’s blankets <3 If you want to see more blankets, you can find the Ravelry page for the book here. And if you liked this post and want to see more, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop dat ik je heb geinspireerd om een van Rachele’s dekens te haken <3 Als je meer van de dekens wilt zien, kan je de Ravelry pagina voor haar boek hier vinden. En als je deze blogpost leuk vond en meer wilt zien, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

2 Comments
  • Heel erg leuk! Ik had gisteren net een cadeaubon gekregen, daar kan ik ditmooi van aanschaffen. Bedankt dus voor deze review.
    Groet,
    Marjoke

Comments are closed.