Edit: you can now find the free pattern here / Edit: je kunt het gratis patroon nu hier vinden

Disclaimer: With almost each image in this blogpost, you can play ‘spot the bee’
Disclaimer: Met bijna elke foto in deze blogpost kun je ‘spot de bij’ spelen 

In the previous post I told you that I was going to design something with the new Scheepjes Whirligig yarn*. In this post I will tell you about my new pattern: The Plum Trees & Bees shawl! : )

In de vorige blogpost zei ik dat ik wat wilde ontwerpen met het nieuwe Scheepjes Whirligig garen*. In deze blogpost zal ik je meer vertellen over mijn nieuwe patroon: de Plum Trees & Bees shawl! : )

I think it’s no secret I absolutely love bees. It all started with the Hotel of Bees shawl and the love never really stopped. On the contrary. Since then I have read more and more about bees and even got myself a bee hotel for solitary bees. We also make sure that most of the plants in the garden are for bees, like the blossoming thyme in the pictures.

Ik denk dat het geen geheim is dat ik ontzettend gek ben op bijen. Het begon allemaal met de Hotel of Bees shawl en de liefde is nooit bekoeld. Integendeel. Sindsdien ben ik steeds meer over bijen gaan lezen en heb ik zelfs een bijenhotel in de tuin gehangen voor solitaire bijen. We zorgen er ook voor dat de meeste planten in onze tuin bijvriendelijk zijn, zoals de bloeiende tijm in de foto’s. 

The colorway I am using for the shawl is called ‘Plum to ochre’* and I was inspired by the colors as well as the name. I thought about big plum orchards and the bees buzzing in the white blossoming clouds overhead. So based on that I incorporated two sections in the pattern: A blossom section and a bee section, which will repeat itself throughout the shawl. The result has turned out very pretty. Especially in this gorgeous gradient.

De kleurvariant die ik voor de shawl gebruik heet ‘Plum to ochre’* en ik liet me inspireren door de kleuren maar ook door de naam. Ik dacht gelijk aan grote pruimenboomgaarden en de bijen die dan boven je hoofd in de grote bloeiende wolken aan het zoemen zijn. Dus op basis daarvan heb ik twee secties in het patroon ontworpen: Een bloesemsectie en een bijensectie, die zichzelf door de shawl heen herhalen. Het is net zo mooi geworden als ik had bedacht. Zeker met het prachtige kleurverloop van het garen. 

And what’s even better: The shawl pattern will be published on my blog for free as part of the Poetry Collection : )

En nog beter: het patroon voor de shawl zal gratis op mijn blog gepubliceerd worden als onderdeel van de Poetry Collectie : ) 

In the picture above you can see me working on the sample (Which matches my skirt beautifully by the way : D). I finished it a while ago and hope to show you the full shawl soon!
In the meantime, if you also want to try the Scheepjes Whirligig yarn* and you don’t have a retailer nearby, please consider buying it via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. This way I can keep making free patterns : )

In de foto hierboven ben ik nog bezig met de shawl (die overigens prachtig staat bij mijn rok : D). Ik ben inmiddels klaar en ik hoop dat ik je snel het resultaat kan laten zien!
En in de tussentijd, als je dit Scheepjes Whirligig garen* zelf al wilt proberen en je hebt geen verkooppunt dichtbij, overweeg dan je garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Op die manier kan ik gratis patronen blijven maken : ) 

***********************************************************************************************************************************************************************

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.