Edit: you can now find the free pattern here / Edit: je kunt het gratis patroon nu hier vinden

Scheepjes has released a new yarn called Scheepjes Whirligig*. It’s enourmous, squishy, soft and beautiful <3 When it first came out, I knew I wanted to design something with it.

Scheepjes heeft een nieuw garen uitgebracht, Scheepjes Whirligig*. Het is enorm, wollig, zacht en prachtig <3 Toen het net uit was, wist ik al gelijk dat ik er iets mee wilde ontwerpen. 

Let me tell you why I am so excited! Just like Scheepjes Whirl* the new yarn comes in big gradient cakes. But there’s a big difference. Whirl is a fingering weight cotton/acrylic mix with a 1000 meters per cake. Whirligig is quite a bit bigger because it is also a 1000 meters cake, but in a DK weight yarn of 80% wool and 20% alpaca <3 So there’s quite a lot to work with!

Laat me je uitleggen waarom ik zo enthousiast ben! Net als Scheepjes Whirl* komt het nieuwe garen in grote kleurverloop ‘cakes’. Maar er is wel een groot verschil. Whirl is een katoen/acryl mix voor 3mm naald en één cake bevat 1000 meter. Een Whirligig cake is een stuk groter en dikker, want ook deze cakes bevatten 1000 meter, maar het is een dikker garen voor de 4mm naald en de draad is gemaakt van 80% scheerwol en 20% alpaca <3 Dus er is genoeg om mee te werken!  

The yarn comes in fifteen colorways, but when I saw this color, which is called ‘Plum to ochre’, I knew instantly what I wanted to make with it. Sometimes it’s the yarn that’s inspiring : )

Het garen is verkrijgbaar in vijftien verschillende kleurvariaties, maar toen ik deze kleur zag, ‘Plum to ochre’ genaamd, wist ik gelijk wat ik er mee wilde maken. Soms is het juist het garen wat mij inspireert : ) 

Below are the other colorways.

Hieronder zijn de andere kleuren te zien. 

I couldn’t wait so I made a swatch as soon as I got my hand on the yarn <3 I can already say that it is super nice to work with! I hope to show pictures of the WIP soon! In the meantime, if you also want to try this new yarn* and you don’t have a retailer nearby, please consider buying it via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Ik kon niet wachten dus ik heb gelijk een proeflapje gehaakt toen het garen binnen was <3 Ik kan nu al zeggen dat het erg fijn is om mee te werken! Ik hoop snel meer te laten zien! En in de tussentijd, als je dit nieuwe garen* zelf al wilt proberen en je hebt geen verkooppunt dichtbij, overweeg dan het garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

***********************************************************************************************************************************************************************

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

1 Comment
  • Ik brei momenteel de booklovers wrap in sapphire to teal en ik raak gewoon niet meer aan mijn geliefde ‘boeken’ toe 🙂 want het is zo heerlijk om te breien en de kleurtjes te zien veranderen!

Comments are closed.