Note: Normally my baby sister models for me, but this time it’s my own mother! Isn’t she doing a good job? : )
Aant: Normaal gesproken staat mijn jongere zusje model, maar dit keer is het mijn eigen moeder! En dat doet ze goed, of niet? : ) 

I am so happy I can finally reveal my new design for the Read With Me CAL: The History of Bees shawl : D

Ik ben zo blij dat ik eindelijk mijn nieuwe ontwerp kan laten zien voor de Read With Me CAL: de History of Bees shawl : D 

I asked you if you could guess the book for this years CAL and I enjoyed hearing your book suggestions on social media : ) But none of you guessed the right book!
The shawl is inspired by the book of the same name, ‘The history of Bees’ by Maya Lunde <3 A book containing three interconnected stories revolving around the bee theme. During the CAL we will crochet our way through all three stories.

Vorige week vroeg ik je of je het boek kon raden voor de CAL van dit jaar en ik heb erg genoten van jullie boekensuggesties op Social media : ) Maar niemand heeft het goed geraden!
De shawl is geïnspireerd op het boek ‘De geschiedenis van de bijen’ door Maya Lunde <3 Een boek met drie verhalen die allemaal op een of andere manier verbonden zijn en die ook allemaal rond het bijenthema geschreven zijn. Tijdens de CAL zullen we onze weg haken door alle drie de verhalen. 

The yarn I used is the newly released Scheepjes Metropolis* yarn, a soft fingering weight merino wool which crochets like a dream <3
There will be yarn packs available next week in several colorways : )

Het garen wat ik heb gebruikt is het nieuw uitgekomen Scheepjes Metropolis* garen, een zacht Merino wollen draadje die echt heerlijk haakt <3
Er zullen volgende week garen pakketten te bestellen zijn met verschillende kleurencombinaties : ) 

I hope you like this design? It’s only the second time for me that I designed a symmetrical triangular shawl, but I like it very much : ) All info about the CAL, pattern and yarn will be published next Saturday. Exciting! : D If you don’t want to miss any of the CAL posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop dat je het ontwerp mooi vindt? Het is pas de tweede keer dat ik een symmetrische driehoekshawl heb ontworpen, maar ik vind het erg leuk om te doen : ) Alle informatie over de CAL, het patroon en het garen wordt volgende week zaterdag gepubliceerd. Spannend! : D Als je geen enkele post over de CAL wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

18 Comments

Comments are closed.