There’s a new pattern out! It’s the Mountain Clouds blanket I designed as a YARN Afterparty booklet : D In this post I want to tell you a bit more about what inspired this design.
Er is een nieuw patroon uitgebracht! De Mountain Clouds Blanket die ik heb ontworpen voor een YARN Afterparty boekje : D Ik wil je in deze post wat meer vertellen over de inspiratie voor dit ontwerp.

Scheepjes Skies yarn

When I first heard about the new yarn Scheepjes was developing, I felt very connected to it. A high quality cotton yarn in heathered indigo dyed tones <3 What’s not to love!

Toen ik voor het eerst hoorde over het nieuwe garen wat Scheepjes aan het ontwikkelen was, voelde ik gelijk een sterke connectie. Een kwaliteitskatoen in gemêleerde indigo geverfde kleuren <3 Wat is daar niet geweldig aan!

This yarn, Scheepjes Skies*, comes in two yarn weights: fingering (Skies light) and DK (Skies heavy). The colors are inspired by the colors of the skies and clouds. What an amazing inspiration! Even the names of the colorways are named after cloud formations, such as ‘cumulonimbus’ (storm clouds) and ‘cirrus’ (feathery clouds)

Het garen, Scheepjes Skies*, is beschikbaar in twee diktes: fingering (Skies light) en DK (Skies heavy). De kleuren zijn geïnspireerd op de kleuren van de luchten en wolken. Wat een geweldige inspiratiebron! Zelfs de namen van de kleuren zijn vernoemd naar wolkenformaties, zoals ‘cumulonimbus’ (stormwolken) en ‘cirrus’ (gevederde wolken). 

And the colors are sooooo pretty with their heathered tones <3

En de kleuren zijn zooo mooi met hun gemêleerde tinten <3 

The inspiration / De inspiratie

Zee, Cumulus Wolk, Boot, Wolken, Mariene, Oceaan, Hemel

I had a cloud inspired idea in my head for a long time and when this yarn came, I really wanted to use it for my idea. Luckily it also comes in mini-skein-packs*, so that’s what I used for my blanket design : )

Ik had al een tijdje een wolken-geïnspireerd idee in mijn hoofd en toen dit garen uitkwam wilde ik super graag mijn idee ermee uitwerken. En wat een toeval dat het garen ook in mini-skein-packs komt, dus dat is wat ik heb gebruikt voor mijn deken ontwerp : ) 

The design is inspired by those enormous billowing white and grey clouds. They rise up from the earth and almost look like mountains in the sky. Because the Netherlands is pretty flat, I like to pretend that those clouds are our mountains <3 That’s why the pattern is called Mountain Clouds Blanket : )

Het ontwerp is geïnspireerd door die enorme witte en grijze kolkende wolken. Ze lijken vanaf de aarde te ontstaan en lijken dan ook op bergen in de lucht. Omdat Nederland zo plat is, doe ik altijd net alsof dat onze bergen zijn <3 En daarom heet de deken Mountain Clouds Blanket : )

The blanket is made with separate motifs that are joined with a whip stitch. The motifs are made with different stitch patterns inspired by all the different clouds that exist, so you won’t get bored!

De deken wordt gemaakt met losse motieven die aan elkaar worden gemaakt met naald en draad. De motieven hebben verschillende stekenpatronen, geïnspireerd op allerlei verschillende wolken, zodat je je niet zult vervelen!

Shop the Pattern / Shop het Patroon

You can find a digital version of the YARN Afterparty booklet on Ravelry for just €1.50 or a hardcopy in Scheepjes stores online and offline.
Je vind een digitale versie van het YARN afterparty boekje op Ravelry voor maar €1,50 of een papieren versie van het boekje in Scheepjes winkels online en offline.

Shop the Yarn / Shop het Garen

The blanket is made using five balls of Scheepjes Cotton 8 in color 502*, one full skein of Scheepjes Skies light in the color 109 (cirrocumulus)* and a mini-skein-pack of the Scheepjes Skies light*. This will create a blanket size of about 100x100cm/40×40″.

De deken is gemaakt met vijf bollen Scheepjes Cotton 8 in kleur 502*, één volle streng van de Scheepjes Skies light in de kleur 109 (cirrocumulus)* en een mini-skein-pack van de Scheepjes Skies light*. Dit geeft een deken van ongeveer 100x100cm.
Caro’s atelier heeft zelfs een kit gemaakt met al het benodigd garen plus het patroon. Die vind je hier*.

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, and you want to make this blanket, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, en je wilt deze deken maken, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Scheepjes Stone Washed version

One of my testers, Fiona Kelly has made a second version in a warmer colorway, inspired by the colors of a sunset <3
Eén van mijn testers, Fiona Kelly heeft een tweede versie gemaakt in warmere tinten, geïnspireerd op de kleuren van een zonsondergang <3

Her used colors and no. of used balls are / Haar gebruikte kleuren en aantal bollen zijn:

Yarn A: 834 Morganite x 3
Yarn AA: SW 836 tourmaline x 1
Yarn B: SW 835 rhodochrosite x 1
Yarn C: SW 833 beryl x 1
Yarn D: SW 807 red jasper x 1
Yarn E: SW 823 carnelian x 1
Yarn F: SW 811 deep amethyst x 1
Yarn G: RW 961 Mersey x 1
Yarn H: RW 942 avon x 1
Yarn I: RW 942 steenbras x 1
Yarn J: SW 830 Lepidolite x 7

If you like this version even better, you can shop Scheepjes Stone Washed yarn at Wool Warehouse* , The Knitting Network*, Deramores*, Black Sheep Wools* (UK/International) or Caro’s Atelier* (Benelux) or many of the other online and offline Scheepjes stores.

Als je deze versie zelfs mooier vindt, kun je het Scheepjes Stone Washed garen bestellen bij Wool Warehouse* , The Knitting Network*, Deramores*, Black Sheep Wools* (VK/Internationaal) of Caro’s Atelier* (Benelux) of de vele andere online en offline Scheepjes winkels.

Which is your favorite?
Welke is je favoriet?

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met mijn blog en het maken van (gratis) patronen.    

5 Comments
  • Wauw! Dit is echt een prachtig ontwerp. Ik zie de wolken en de “bergen”.
    Dank voor dit mooie patroon in ‘mijn’ kleuren. Daar moet ik maar iets mee gaan doen ?

  • I bought this pattern immediately upon seeing it yesterday! I just moved to a home that has a view of the Smoky Mountains from our back porch. The Smokies are part of the Blue Ridge Mountains and so this pattern is perfect. I absolutely adore the sunset version … I’m thinking that I may use some fingering yarn and make a “four seasons” set for a large wall in my home!

    • Bedankt! De mooie kleuren zijn echt te danken aan de indigo verf van het Scheepjes Skies garen 🙂

Comments are closed.