You can now find the pattern here
Je kunt het patroon nu hier vinden

Inspiration / Inspiratie

Today is the day I can finally reveal what I have been working on these past few months! I present to you: The Shell Collector Wrap. This wrap is part of the Read-With-Me-Collection and takes you on a visit to the Shell Collector.

Vandaag is de dag dat ik eindelijk kan laten zien wat ik aan het maken was deze afgelopen maanden! Ik presenteer: De Shell Collector Wrap. Deze omslagdoek is onderdeel van de Read-With-Me-collection en neemt je mee op bezoek bij de Shell Collector.

I don’t have the sea nearby, but when we visited Portugal last year I made sure to pick up a shell or rock at every beach we went. I really consider it a treasure and I keep all of them in a nice bowl on display. There were also a lot of vendors that sold big and colorful shells, but I don’t know how they were aquired (I was afraid that their inhabitants might be robbed of their houses), so I did not buy any of those. Searching for your own shells also has its charm, even though they aren’t as big or pretty.

De zee is voor ons niet dicht in de buurt, maar toen we op vakantie waren in Portugal heb ik van elk strand een schelp of steen opgepikt. Het voelde voor mij echt als schatzoeken en ik bewaar ze allemaal in een mooie schaal. Er waren daar ook heel veel straatverkopers die grote en kleurige schelpen verkochten, maar ik weet niet zeker hoe ze aan deze schelpen komen (ik ben bang dat de originele bewoners misschien van hun huisje zijn beroofd), dus ik heb geen enkele gekocht. Zelf schelpen zoeken heeft ook wel weer wat, ook al zijn ze niet zo groot of minder mooi. 

The shell collector

‘The Shell Collector’ is a short story book written by Anthony Doerr (also author of ‘All the light we cannot see’, which inspired the hotel of bees shawl). Each story in this book gives a balance between beauty and ugliness, the wonderful things in life and the things that destroy them. Such a balance is also ever present in our lives and I’m sure the ugly things are necessary to truly appreciate the beauty in life.

‘The Shell Collector’* is een boek met korte verhalen geschreven door Anthony Doerr (ook de auteur van ‘Als je het licht niet kunt zien’, waarop de hotel of bees shawl is geïnspireerd). Elk verhaal in dit boek geeft een balans tussen mooi en lelijk, de prachtige dingen in het leven en de dingen die ze kapot maken. Deze balans is ook aanwezig in ons leven en ik weet zeker dat de lelijke dingen nodig zijn om de mooie dingen in het leven te waarderen. 

*Ik kon geen Nederlandse titel of versie vinden, dus ik weet niet of deze bestaat en hoe de Nederlandse versie dan zou heten. 

With this design I want to showcase the first short story that also carries the name ‘The Shell Collector’. The Shell collector, a 58-year-old blind man, lives in a small hut at a remote beach in Kenya. We will visit him and experience the wonderful world of conchology. We will see the shells like he sees them; with our hands. The spirals and whorls, the hard and slick surface, smooth within and rough on the outside, worn down by the force of the sea. Each crochet section has it’s own little story about a shell and its inhabitant. This way you can collect shells and learn about them while crocheting the wrap 🙂

Met dit ontwerp wil ik het eerste verhaal vertellen die dezelfde naam draagt als het boek. De shell collector, een 58-jarige blinde man, leeft in een kleine hut aan een afgelegen strand in Kenia. We zullen hem bezoeken en de wonderlijke wereld van schelpen ervaren. We zullen de schelpen zien zoals hij; met onze handen. De spiralen en randen, de harde en gladde oppervlakken, gepolijst van binnen en ruw van buiten , uitgesleten door de kracht van de zee. Elke gehaakte sectie heeft zijn eigen kleine verhaaltje over een schelp en zijn bewoner. Op deze manier kan je al hakend schelpen verzamelen en over ze leren 🙂 

Buy the yarn / Koop het garen

There are two yarn options given in the pattern; Scheepjes Alpaca Rhythm* and Scheepjes Stone Washed* which gives a cowl and a wrap version. The cowl is made by adding a button band. It’s also possible to choose a yarn that’s thicker than lace and thinner than sport weight, so it will give an inbetween size.

In het patroon worden twee garenopties gegeven, Scheepjes Alpaca Rhythm* en Scheepjes Stone Washed*, waardoor er twee verschillende versies ontstaan; een kol en een omslagdoek. De kol wordt gemaakt door knoopsgaten toe te voegen. Ook is het mogelijk om een tussenmaat te creëren door een dikte te nemen die tussen de twee garens in zit. 

***************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

UK/International: Wool Warehouse , The Knitting Network, Deramores or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atellier

***************************************************************************************************************************

The pattern will be published very soon and then I will also give information about the used stitches, yarn amounts, the measurements and more. I hope we can start a nice shell collection of our own with this wrap and that it inspires you to read the book.

Binnenkort zet ik het patroon live en dan geef ik ook informatie over de gebruikte steken, garenhoeveelheid, de afmetingen en meer. Ik hoop dat we samen een mooie schelpencollectie kunnen starten met deze omslagdoek en dat het je inspireert om het boek te lezen. 

If you don’t want to miss the release, please follow my Instagram or Facebook! This way you will make sure to be the first to try the pattern 🙂

Als je de release niet wilt missen, volg me dan op Instagram of Facebook! Zo weet je zeker dat je er als eerste bij bent om het patroon te proberen 🙂

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen. 

5 Comments

Comments are closed.