Before anything else: the responses I got on the reveal post were amazing. It was very humbling to read them all, so thank you very very much! Now, for what’s everyone been waiting for… You don’t have to just stare at the pictures any longer, because today is release day of the Shell Collector wrap / cowl 😀

Voor ik begin: de reacties die ik kreeg op de foto’s en de afgelopen blogpost waren echt geweldig, dus super bedankt! Welnu, waar iedereen op zit te wachten… Je hoeft niet langer naar de foto’s te staren, want vandaag is de dag dat het patroon van de Shell Collector omslagdoek / kol live gaat 😀 

You can find the pattern on Ravelry and Etsy

Je kunt het patroon vinden op Ravelry en Etsy

About the pattern / Over het patroon

This pattern is inspired by the short story collection ‘The Shell Collector’ by Anthony Doerr. All stitches are inspired by shells and the different shapes they occur in, as well as other things you can find on the beach. For example: The filet crochet part has a clam shell pattern, there are nautilus and sea urchin motifs and the lace part also has a shell design.
You can find more book-inspired patterns here.

Dit patroon is geïnspireerd door de korte verhalenbundel ‘The Shell Collector’ door Anthony Doerr. Alle steken zijn geïnspireerd door schelpen en hun verschillende vormen, als ook andere dingen die je op het strand kunt vinden. Bijvoorbeeld: Het filet gehaakte gedeelte heeft een schelpen patroon, er zitten nautilus schelp-motieven en zee-egel motieven in, alsook kant met een schelpenmotief.
Je vindt hier meer boek-geïnspireerde patronen.

The pattern consists of / In het patroon vind je

 • Written instructions (US terms) accompanied by step-by-step photo’s / geschreven instructies met foto’s
 • A separate PDF with all crochet charts / Een losse PDF met alle haakdiagrammen
 • Stitch counts for every row, even if they are repeated, so you will always know if you’re doing it right. No more frogging! Stekenaantallen voor alle rijen, ook al worden ze herhaald, dus je kan altijd checken of je het goed doet. Nooit meer uithalen!
 • A list of helpful links to tutorials / Een lijst met handige links naar tutorials
 • A separate PDF without pictures as a printer friendly option / Een losse PDF zonder foto’s als een printervriendelijke optie)

Used stitches and techniques / Gebruikte steken en technieken

 • Standard stitches (US terms): slip stitches, chains, single crochet, half double crochet, double crochet, treble
  standaard steken: hv, losse, v, hst, st, dst)
 • Special stitches: sc2tog, hdc2tog, hdc3tog, dc2tog, popcorn-st, puff-st speciale steken: vasten/halfstokjes/stokjes samen haken, popcorn-stk, puff-stk
 • Special techniques: join as you go (explained with photo’s and a chart), PLT-join as invented by Rachele Carmona from Cypress Textiles (explained with photo’s and a link to her tutorial), simple filet crochet (also charted)
  Speciale technieken: motieven al hakend samenhaken (uitgelegd met foto’s en haakdiagram), PLT-join zoals bedacht door Rachele Carmona van Cypress Textiles (uitgelegd met foto’s en een link naar haar tutorial), simpel filet haken (ook met haakdiagram)

Buy the yarn / Koop het garen

You’ll need 4 colors, see the chart below. The yarn amounts are not the same for the wrap and cowl. The wrap uses Scheepjes Stone Washed* and the cowl uses Scheepjes Alpaca Rhythm*.

Je hebt 4 kleuren nodig, zie daarvoor de tabel hieronder. De hoeveelheden zijn niet hetzelfde voor de omslagdoek en de kol. De omslagdoek gebruikt Scheepjes Stone Washed* en de kol gebruikt Scheepjes Alpaca Rhythm*. Het kan zijn dat je voor de wrap extra van kleur A nodig hebt, omdat ik daar maar een restje van over had. Dus als het garen van ver moet komen, is het raadzaam om extra te bestellen. En voor de kol versie geldt dat je ook 1 bol van kleur C kunt bestellen i.p.v. 2,  en dat je dan een aantal rijen in die kleur kunt vervangen met kleur B of D, omdat van de tweede bol C maar heel weinig wordt gebruikt. 

tabelgaren 

***************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

UK/International: Wool Warehouse , The Knitting Network or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

***************************************************************************************************************************

Two Sizes / Twee maten

Small cowl version Kleine kol versie: 56 cm/22.4” wide and 92 cm/36.8” long after blocking  / 56 cm breed en 92 cm lang na opspannen  

There is a small cowl version that uses Scheepjes Alpaca Rhythm*, which is a lace yarn. Because it is so thin and soft, it will give you a very light cloud-like cowl that you’ll love to snuggle with. The cowl is made with a button band and uses 8 buttons. You can choose to button it up or down, which can also create a light shoulder shrug instead of a cowl.

Er is een kleine kol versie met Scheepjes Alpaca Rhythm*, wat een kantgaren is. Omdat het garen zo dun en zacht is, geeft het een lichte kol die je als een wolk om je nek kunt dragen. De kol wordt gemaakt met knopen en gebruikt daarvoor 8 stuks. Je kunt de knopen helemaal vast maken of half los, zodat je hem over de schouders kunt dragen, zo kun je nog variëren in stijl. 

Large wrap version / Grote omslagdoek versie: 75 cm/30” wide and 170 cm/68” long after blocking / 75 cm breed en 170 cm lang na opspannen 

There is also a large blanket wrap version that uses Scheepjes Stone Washed*. This is a lush soft cotton/acrylic blend that will give you a very generous sized wrap you can almost live under.

Ook is er een grote omslagdoek versie met Scheepjes Stone Washed* gehaakt. Dit is een fijn zachte katoen/acryl mix wat je een erg grote omslagdoek geeft waar je bijna onder kunt leven. 

I hope this pattern will inspire you to read the book this was inspired on and that we can start our shell collection together 😀

I cannot wait to see all your amazing creations of this wrap or cowl! Please use #TheShellCollectorWrap on social media, so I won’t miss yours 🙂

And if you need help with the pattern: contact me via an email to aspoonfulofyarn@hotmail.com, send me a message on facebook, via Instagram or leave a comment on the pattern page on Ravelry 

Ik hoop dat het je inspireert om het boek te lezen waarop dit patroon gebaseerd is en dat we samen op deze manier onze schelpencollectie kunnen starten 😀 

Ik kan niet wachten om al jullie prachtige omslagdoeken en kollen te zien! Gebruik #TheShellCollectorWrap op social media, zodat ik de jouwe niet mis 🙂 

En als je hulp nodig hebt met het patroon: neem contact op via email: aspoonfulofyarn@hotmail.com, stuur me een bericht op  facebook, via Instagram of laat een bericht achter op Ravelry 

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen. 

Copyright 

All patterns are for unlimited personal use. Do not reproduce, sell or publish (parts of) the patterns. Patterns may not be copied in any way (print or digitally), in part or in full, except for personal use. Items may be sold that are made from this pattern as long as the designer is credited.

Alle patronen zijn voor ongelimiteerd persoonlijk gebruik. Gelieve (delen van) het patroon niet te verkopen of de publiceren. Patronen mogen niet op een of andere manier gekopieerd worden (geprint of digitaal), in delen of volledig, behalve voor persoonlijk gebruik. Items gemaakt met dit patroon mogen natuurlijk verkocht worden, wel vraag ik dat je mij credit geeft.