You guys! I am so excited to show you my first design that I did not publish myself <3 Scheepjes has a bookazine called YARN which comes out twice a year (which is not enough in my opinion, haha). To keep the party going, they also bring out ‘YARN the afterparty’. This is a booklet with a single pattern. Scheepjes asked me to design something for this booklet and of course I said yes, so here we are!

It’s called the Forest Valley shawl and is designed with those green valleys in mind. You know, trees everywhere, a big mountain in the background, thick fog that lingers for hours, a sight we do not have in the Netherlands, hehe. One can only dream about those valleys and now so can you; with this shawl around your neck.

Jongens! Ik ben zo enthousiast om jullie mijn eerste ontwerp te laten zien die ik niet zelf heb gepubliceerd <3 Scheepjes heeft een bookazine, YARN genaamd, die twee keer in het jaar uit komt (niet genoeg vind ik, haha). Omdat ze het feestje niet op willen laten houden, brengen ze ook ‘YARN the afterparty’ uit. Dit zijn kleine boekjes met een enkel patroon. Scheepjes vroeg mij om iets voor zo’n boekje te ontwerpen en daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen, dus hier is hij!

Hij heet de Forest Valley shawl (letterlijk: boom valleien shawl) en is ontworpen met die groene valleien in mijn achterhoofd. Je weet wel, bomen overal, een enorme berg op de achtergrond, dikke mist die uren blijft hangen, iets wat we in Nederland niet hebben, hehe. Iemand kan alleen maar dromen over die valleien en dat kan jij nu ook; met deze shawl om je nek. 

The shawl uses a variety of stitches, because if you know me, you know I like to spice things up a bit. The filet crochet is used to create a hill and valley shape and the little puff stitches are used to create tree tops seen from above.

De shawl gebruikt verschillende steken, want als je me kent, weet je dat ik het leuk vind het een beetje spannend te houden. Het filet gehaakte stuk wordt gebruikt om de vorm van heuvels en valleien weer te geven en de kleine puff steken worden gebruikt om de boomtoppen te illustreren, van bovenaf gezien. 

I used Scheepjes Stone Washed* (what else, haha) in four different colors. I let myself get inspired by the trees, so I chose four greenish colors that complement each other nicely and one cream color to freshen it up.

If you want to make your own Forest Valley Shawl, you can find the booklet at most Scheepjes retailers or you can get a digital copy on Ravelry. And if you want to see all YARN patterns, you can find them here.

Ik heb Scheepjes Stone Washed* gebruikt (wat ook anders, haha) in vier verschillende kleuren. Ik heb me daarvoor laten inspireren door de bomen, dus ik heb vier groenachtige kleuren gekozen die elkaar mooi aanvullen en nog een cremewitte kleur om het fris te houden. 

Als je je eigen Forest Valley Shawl wilt maken, dan kan je het patroonboekje bij de meeste Scheepjes retailers vinden. En een digitale kopie is op Ravelry verkrijgbaar. Als je alle patronen van de YARN wilt zien, kun je die hier bekijken.

****************************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

****************************************************************************************************************************************************************************

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

9 Comments

Comments are closed.