Welcome to the next part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post about the bees, you can read it here. This new post will be all about spring, since it has finally arrived where I live. I smell the fresh flowery smells, hear the birds sing and it is finally light again when I get up early in the morning.

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week over de bijen hebt gemist, kan je hem hier lezen. Dit nieuwe deel gaat over de lente, want het nieuwe seizoen is eindelijk aangebroken. Ik ruik de frisse bloemengeuren, hoor de vogels zingen en het is eindelijk weer licht als ik ‘s ochtends vroeg wakker word. 

For this theme’s moodboard I used magazine cut-outs, a few shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een paar staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

For a true spring feeling I have used a lot of happy and fresh colors, because that’s the keyword to me: ‘fresh’. Every season has its own smells and Spring carries the fresh smells in the air of spring flowers, freshly mowed grass and trimmed hedges <3 But also the Spring sounds of people working in the garden again, bumble bees buzzing while looking for a new hole to make their nests in and birds chirping away in our trees while hopping from branch to branch.

Voor het echte lentegevoel heb ik veel vrolijke en frisse kleuren gekozen, want dat ik het trefwoord voor mij: ‘fris’. Elk seizoen heeft zijn eigen geuren en de lente draagt de frisse lucht van lentebloemen, vers gemaaid gras en gesnoeide heggen <3 Maar ook de lentegeluiden van mensen die weer in de tuin aan het werk zijn, hommels zoemen terwijl ze opzoek zijn naar een nieuw holletje om hun nest te maken en de zingende vogels in onze bomen terwijl ze huppen van tak naar tak. 

The hexie / De hexie

For this weeks ‘Inspirational Hexie’ I have gone with the colors of crocus flowers. I love to see these pop up, because it really marks the changing of the seasons. For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor de ‘Inspirational Hexie’ van deze week heb ik gekozen voor kleuren van krokusbloemen. Ik vind het super mooi om hun kopjes te zien opsteken, want dan weet je zeker dat de seizoenen aan het wisselen zijn. Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

Which colors do you see when you think of spring? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern for this hexagon here. I love to see your colors, so don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies 

Welke kleuren zie je als je aan de lente denkt? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexagon hier vinden. Ik vind het super leuk om jouw gekozen kleuren te zien. Deel dus vooral ook je kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies 

 

Next week I will give you some more inspiration around the Spring theme, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer inspiratie rondom het lentethema, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.