Welcome to this weeks part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post with a retro theme, you can read it here. This new post will be all about kimono! My love for Japanese things began when Memoirs of a Geisha came out. I know, very corny, but I just loved the book and the movie. Since then I got into a period where I needed to know everything about kimono and I even have one hanging in my home (you’ll also see the obi (waistband) of my kimono in this weeks moodboard).

Welkom bij het nieuwe deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week met een retro thema hebt gemist, kan je die hier lezen. Deze post gaat over kimono! Mijn liefde voor de japanse cultuur begon toen Memoirs of a Geisha uitkwam. Ik weet het, erg cliche, maar ik houd echt van het boek en de film. Sinds die tijd heb ik een hele periode gehad waarin ik alles over kimono wilde weten en ik heb er zelfs een in huis hangen (de obi (centuur) van mijn kimono zie je ook terug in het inspiratiebord). 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used a maneki neko (cat for good luck), the obi that goes with my kimono (the orange thingy), some origami paper, artwork depicting a geisha, an artbook with work of Audrey Kawasaki (love her work), the shoes that also came with my kimono, some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik een maneki neko (gelukskat) gebruikt, de obi van mijn kimono (dat oranje ding), wat origami papier, een illustratie van een geisha, een kunstboek met werk van Audrey Kawasaki (prachtig werk), de schoenen die bij mijn kimono horen, wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

As you can see some areas of the obi are tightly embroidered in cloudshapes. This makes it very heavy!

Zoals je ziet zijn sommige delen van de obi dicht opeen geborduurd in de vorm van wolken. Hij is dan ook echt zwaar!

The hexie / De hexie

Of course I could not help myself and chose to use my own kimono for this Hexie. I love the combination of blue and orange next to the rainbow colors of my kimono. They really make me happy : ) For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Natuurlijk kon ik het niet laten en heb ik mijn eigen kimono gebruikt voor deze hexie. Ik houd van de combinatie van blauw en oranje met de regeboogkleuren van mijn kimono, ja die maken me blij : ) Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors do you think of when you think of kimono? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Aan welke kleuren denk je, als je aan kimono denkt? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more inspiration with the kimono theme, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer inspiratie rondom het kimono thema, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.