Welcome to the next part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post, you can find it here. In this weeks post we are going to fly away with the birds. I will show you some more bird inspired work and my second hexie!

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week hebt gemist, kan je die hier vinden. De blogpost van deze week vliegt lekker met de vogels mee. Ik laat je meer vogel geinspireerd werk zien en ook mijn tweede hexie!  

Patterns / Patronen

Frederik the Robin, Carmen, New Leaf Design

Cock-a-doodle mug cosy, Esther, Happy in Red

Cock-a-doodle easter coffee mug cosy: crochet tutorial | Happy in Red

Peacock feather Java motif, Christa, Curio Crafts Room

Peacock tail bag, Tatsiana, Lilla Bjorn Crochet

Steenuil, Jellina Creations

Foto

Two Little Dickie Birds finger puppets, Nerissa, Miss Neriss

There are much more bird-inspired patterns to find on Ravelry if you follow this link.

Er zijn nog veel meer vogel-geinspireerde patronen te vinden op Ravelry als je deze link volgt. 

Other Inspiration / Andere Inspiratie

I found this amazing embroidery work on a Flickr account via Pinterest. It inspires me to maybe start embroidering too <3

Ik heb dit prachtige borduurwerk op een Flickr account via Pinterest gevonden. Het inspireerd me om misschien toch ook eens te gaan borduren <3 

Source: Pinterest

If you fancy watching a documentary, how about ‘Crimson wing – The mystery of the flamingo‘. I also used one of the songs that are featured in the documentary in my music list <3

Als je liever een docu kijkt, wat zeg je dan van ‘Crimson wing – The mistery of the flamingo‘. Ik heb een van de liedjes die daarin voorkomt gebruikt voor mijn muzieklijst <3 

Afbeeldingsresultaat voor crimson wing

Art by / Kunstwerk door Daniel Clark

Like the sky, musicians also took to the birds for their inspiration. A lot of beautiful songs are made with the bird theme, so I have created a little playlist for you to listen to and lets you fly away with the birds when making your Hexie. You can find the link to the Spotify list here, and the youtube link here, but you can also search for the music yourself and use another service with the list I have given below.

Net als bij de lucht hebben muziekanten ook erg veel naar de vogels gekeken voor inspiratie. Er zijn erg veel mooie nummers gemaakt met het vogelthema. Daarom heb ik een kleine muzieklijst voor je gemaakt waar je naar kunt luisteren en waarmee je een beetje met de vogels mee kunt vliegen als je je Hexie maakt. Je kunt de link naar de Spotify lijst hier vinden, en de youtube lijst hier vinden, maar je kan ook zelf naar de muziek zoeken om een andere muziekaanbieder te gebruiken met de lijst die hieronder staat. 

  1. Elbow – The birds
  2. Sia – Bird set free
  3. The Beatles – Blackbird
  4. London Metropolitan Orchestra – Arrival of the birds (from Crimson wing)
  5. Abel Korzeniowski – Wayward Sisters (from Nocturnal Animals)
  6. Coldplay – O
  7. Ludovico Einaudi – Fly
  8. Louis Armstrong – What a wonderful world
  9. Lynyrd Skynyrd – Free Bird

 

Bonus story: Rescuing Birdie / Bonus verhaal: Het redden van Birdie

This week the most amazing thing happened. My cat came into the garden with a little sparrow. That in itself is not very good, but luckily I saw it immediately and the sparrow was fine. I thought it was in shock, so I put it into a shoe box and let it recuperate. Then I noticed it had a lot of down feathers and that he was missing his tail feathers. I realized he was too young to be able to fly, so I called animal rescue, and they said I could put it outside, because maybe its parents were still looking. I tried that for about an hour, while I carefully watched it while it sat there screaming for its parents. Nothing happened, so I took it to a Bird sanctuary. They will look after little Birdie until it can take care of itself and they will put it back into nature <3 I miss him very much, because he was very tame and liked to sit on my finger and shoulder. I didn’t know wild birds could behave that way. He also loved the camera, so luckily I can show his cute face to you. See little Birdie below : D

Deze week gebeurde er iets ongelofelijks. Onze kat kwam in de tuin met een kleine mus. Dat opzichzelf is natuurlijk niet goed, maar ik zag het gelijk en de mus was ongedeerd. Ik dacht dat hij in shock was, dus ik heb hem in een schoenendoos gedaan om te herstellen. Toen zag ik dat hij nog heel veel donsveren had en geen staartveren. Ik realiseerde me dat hij nog te jong was om te kunnen vliegen, dus heb ik de dierenambulance gebeld en die zeiden dat ik hem buiten uit kon zetten, voor het geval papa en mama mus hem zochten. Ik heb dat geprobeerd voor een uur, terwijl ik hem scherp in de gaten hield en hem naar zijn ouders hoorde roepen. Er gebeurde niks, dus ik heb hem naar een vogelopvang gebracht. Zij zullen voor kleine Birdie zorgen totdat hij voor zichzelf kan zorgen en dan wordt hij weer uitgezet in de natuur <3 Ik zal hem heel erg missen, want hij was erg tam en vond het leuk om op mijn vinger of schouder te zitten. Ik wist niet dat wilde vogels zich op die manier konder gedragen. Ook vond hij de camera heel interessant, dus gelukkig hebben we foto’s kunnen maken. Zie hier: kleine Birdie : D  

The Hexie

For the second hexie of this theme I have used the red robin for my color inspiration. The red robin is my all time favorite bird and everytime I see one in our garden I squeal of excitement! At the bottom of this post you can find a picture of the one that visits out garden <3 For the yarn I used 8 colors Scheepjes Stone Washed and River Washed from the Colour Pack*. The colorlist can be found below.

Voor de tweede hexie van dit thema gebruikte ik het roodborstje als kleureninspiratie. Het roodborstje is mijn favoriete vogel en elke keer als ik hem in onze tuin zie dan piep ik het uit van enthousiasme! Aan het einde van deze post zie je nog een foto van het roodborstje die onze tuin vaak bezoekt <3 Voor het garen gebruikte ik 8 kleuren van Scheepjes Stone Washed en River Washed uit de Colour Pack*. De kleurenlijst kan je hieronder vinden. 

*The codes that start with an 8 are Stone Washed colors, the codes that start with a 9 are River Washed colors. / De codes beginnend met een 8 zijn Stone Washed kleuren, de codes beginnend met een 9 zijn River Washed kleuren. 

Here’s the cheeky little featherball / Hier is dat kleine brutale verenbolletje 

Which colors do you see when you think of birds? Are there special ones you think of? The peacock perhaps, or the flamingo? Or do you like the subdued colors of the sparrow more? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern for both hexies here! Don’t forget to show me your hexies on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see them!

Welke kleuren zie je als je aan vogels denkt? Zijn er nog speciale exemplaren bij waar je aan denkt? Een pauw misschien, of de flamingo? Of vind je de bescheiden kleuren van de mus toch mooier? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor beide hexies hier vinden! Deel vooral ook je hexies op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

**************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate Disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

1 Comment

Comments are closed.