Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post about the birds, you can find it here. This week we are going to dive into the world of herbs and plants! I love those old herbarium posters of scientific drawings and since a few years they have been very popular. There’s even a course available if you want to learn how to draw plants and herbs yourself, but more on that next week.

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week met het vogel thema hebt gemist, kan je die hier vinden. Deze week stappen we in de wereld van de kruiden en planten! Ik vind die oude herbarium posters van wetenschappelijke tekeningen helemaal geweldig. Sinds een paar jaar zijn ze ook nog erg populair geworden. Er is zelfs een cursus beschikbaar die je leert om zelf planten en kruiden te tekenen, maar daar zal ik volgende week meer over vertellen. 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs, a herbarium book, some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een herbarium boek, wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

The book, named ‘Botanicum‘ by Kathy Willis and Katie Scott, is full of gorgeous drawings and it tells the story of the first plants all the way to the plants and trees we know now. It’s very fun to read about the origin of plants and trees and see them pictured so vibrantly, they almost pop off of the pages.

Het boek, genaamd ‘Het Plantenboek‘ door Kathy Willis en Katie Scott, staat vol met prachtige tekeningen en vertelt het verhaal van de eerste planten tot de planten en bomen die we nu kennen. Het is erg leuk over de oorsprong van planten en bomen te lezen en ze zijn zo mooi getekend, dat ze bijna van de bladzijdes af springen. 

The hexie / De hexie

For this herbarium ‘Inspirational Hexie’ I have gone with the same page of the book that I used for the moodboard. It has created a color effect that reminds me of Spanish flowers and I love it! For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor deze herbarium ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor dezelfde pagina als die ik liet zien op het sfeerbord. Het heeft een kleureffect wat me doet denken aan spaanse bloemen en ik vind het erg mooi geworden! Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors do you think of when you think of those old plant illustrations? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Welke kleuren doen je denken aan oude planten illustraties? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more herbarium themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer herbarium inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.