Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post with a bouquet theme, you can find it here. This week we are going from flowers to something less frilly but equally gorgeous: TREES. The response to the History of Trees shawl was beyond my expectations, so I thought it was only fitting to work a hexie theme with trees : )  It might not come as a surprise that I love nature and trees are a big part of that. I love them in every season, because each new season brings change to the trees and makes them look totally different <3

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week met het boeket thema hebt gemist, kan je die hier vinden. Deze week gaan we van bloemen naar iets minder romantisch, maar net zo prachtig: BOMEN. De reacties op de History of Trees shawl overtrof mijn verwachtingen, dus ik vond het wel toepasselijk om een hexiethema met bomen te maken : ) Het zal misschien niet als verrassing komen dat ik echt een natuurliefhebber ben en bomen zijn daar een groot onderdeel van. Ik hou van ze in elk seizoen, want elk seizoen brengt weer veranderingen aan en laat ze er weer anders uit zien <3 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs, a herbarium book, some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een herbarium boek, wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

I also used the same book for the Herbarium theme. It’s called ‘Botanicum‘ and it’s by Kathy Willis and Katie Scott. Next to plants in the book, it’s also full of trees, new and old.

Ik gebruikte dit boek ook al voor het Herbarium thema. Het heet ‘Het Plantenboek‘ en is gemaakt door Kathy Willis en Katie Scott. Het staat niet alleen vol met planten, maar ook heel veel bomen, oud en nieuw.

The hexie / De hexie

For this Tree ‘Inspirational Hexie’ I have gone with mossy tree bark <3. Such vivid greens you will only find in moss, just gorgeous! For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor deze Tree ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor een boom die onder het mos zit <3 Zulke felle groene kleuren vind je alleen in mos, gewoon prachtig! Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors do you think of when you think of trees? Are there any special trees that pop into your head? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Welke kleuren doen je denken aan bomen? Zijn er nog speciale bomen die je te binnen schieten? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more tree themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer bomen inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores

Benelux: Caro’s Atelier

All / Alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

5 Comments

Comments are closed.