Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog series! If you missed last weeks post with a museum theme, you can find it here. I already had a few sky related themes, like ‘skies’, ‘bees’ and ‘birds’ and now we are turning our heads towards the sky once more, because the theme is ‘butterflies’! I looooove to watch the butterflies. We have an enormous butterfly bush in our garden and in summer it’s full of them <3

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week met het museum thema hebt gemist, kan je die hier vinden. Ik heb al heel veel lucht gerelateerde thema’s gehad, zoals ‘luchten’, ‘bijen’ en ‘vogels’ en deze week gaan we nogmaals de lucht in, want het thema is ‘vlinders’! Ik vind vlinders echt leuk om naar te kijken. We hebben een grote vlinderstruik in de tuin en in de zomer zit het er vol mee <3 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs, a butterfly mandala that Marinke made, some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een vlindermandala die Marinke heeft gemaakt, wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

There were a lot of scientific drawings of insects in the magazines I had, so I had no trouble at all to find pretty pictures for this moodboard : )

Er zaten heel veel wetenschappelijke tekeningen van insecten in de tijdschriften die ik had, dus ik had geen enkel probleem met het vinden van mooie plaatjes voor dit sfeerbord : ) 

The hexie / De hexie

For this butterfly hexie I have chosen to use the red admiral as my color inspiration. It is a butterfly that I see often in my garden, and I could not ignore its bright colors. For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor deze vlinderhexie heb ik de atalanta gekozen voor mijn kleureninspiratie. Het is een vlinder die ik vaak in de tuin zie en ik kon die felle kleuren natuurlijk niet negeren. Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

What colors do you think of when you think of butterflies? Are there any special ones that you see fluttering around? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Welke kleuren doen je denken aan vlinders? Zijn er nog speciale vlinders die je rond ziet fladderen? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

Next week I will give you some more butterfly themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer vlinder inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores

Benelux: Caro’s Atelier

All / Alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.