Welcome to the next part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post, you can find it here. In this weeks post we are going to explore more butterfly inspired work and I will show my second hexie!

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week hebt gemist, kan je die hier vinden. In de blogpost van deze week zullen we meer vlinder-geinspireerd werk bekijken en laat ik ook mijn tweede hexie zien!  

Patterns / Patronen

Butterfly Lace Shawl, Esther, It’s all in a nutshell

Moonlight Butterfly baby blanket, Tatsiana, Lilla Bjorn crochet

Moonlight Butterfly baby blanket. Crochet pattern by Lilla Bjorn Crochet

Ullyses blue butterfly, Lydia, Lalylala

There are much more butterfly-inspired patterns to find on Ravelry if you follow this link.

Er zijn nog veel meer vlinder-geinspireerde patronen te vinden op Ravelry als je deze link volgt. 

Other Inspiration / Andere Inspiratie

Like in the bee-themed post, the lady behind The Olde Sewing Room, also embroiders butterflies! *swoon* I really need one of those one day!

Net als in de post met het bijen-thema, maakt de vrouw achter The Olde Sewing Room ook vlinders! *zucht* Ik moet echt een keer zo eentje hebben!  

photo credit: IG of @Humayrah_bint_altaf

If you have found a dead butterfly in the garden, and you want to enjoy its presence longer, you can try to preserve it. I also do it with bees that I find beneath bushes and for butterflies it can be done too. For bees I use a clear hand sanitizer gel to preserve them in little jars. The wings of butterflies are too large for that, but other techniques can be used. You can find more information about insect taxidermy here.

Als je een dode vlinder in de tuin hebt gevonden, en als je langer wilt genieten van zijn of haar aanwezigheid, dan kan je proberen om deze te preserveren. Ik doe het ook met bijen die ik in de tuin vind en met vlinders kan het natuurlijk ook. Voor bijen gebruik ik handontsmettingsgel die ik in kleine potjes stop. De vleugels van vlinders zijn te groot hiervoor, maar er zijn andere technieken die je kunt gebruiken. Je kunt hier meer informatie vinden over insecten preserven(in het engels).

Afbeeldingsresultaat voor butterfly taxidermy museum

Photo source: Booth Museum of Natural History

 

The Hexie

For the second hexie of this theme I have used the colors of the brimstone butterfly. Like the red admiral, I also see this butterfly a lot in our garden, so I could not let it go by unnoticed. For the yarn I used 8 colors Scheepjes Stone Washed from the Colour Pack*. The colorlist can be found below.

Voor de tweede hexie van dit thema gebruikte ik de kleuren van de citroenvlinder. Ook deze vlinder komt vaak in onze tuin voor, dus ik kon hem niet onopgemerkt voorbij laten vliegen. Voor het garen gebruikte ik 8 kleuren van Scheepjes Stone Washed uit de Colour Pack*. De kleurenlijst kan je hieronder vinden. 

Which colors do you see when you think of butterflies? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern for both hexies here! Don’t forget to show me your hexies on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see them!

Welke kleuren zie je als je aan het vlinder-thema denkt? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor beide hexies hier vinden! Deel vooral ook je hexies op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores

Benelux: Caro’s Atelier

All / Alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

**************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate Disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.