If you follow my blog, you already know that I have a series called ‘Inspirational Hexies’ which brings you inspiration in the shape of moodboards, crochet pattern suggestions, books, music, art, crafts and movies, but also in the shape of crochet hexagon motifs. Now you can imagine that I’ve accumulated quite a few Hexies and today I will show you what I am doing with all these pretty hexagons.

Als je mijn blog volgt, dan weet je dat ik een blogserie heb, de ‘Inspirational Hexies’ serie, die je inspiratie brengt in de vorm van sfeerborden, patroonsuggesties, boeken, muziek, kunst, hobbies en films, maar ook in de vorm van gehaakte zeshoeken. Nu kun je je voorstellen dat ik er best wel veel heb en vandaag zal ik je laten zien wat ik met die Hexies aan het doen ben.  

When I started the series I already knew I wanted to make a blanket with the Hexies, to display them all together. So that’s what I am doing : ) As you can see there are two borders for joining. I decided I could not only work one border for all of those Hexies, so I made two for you to choose from. They work together or separately, so you can also choose to use one or the other for the whole blanket!

Toen ik begon met de serie wist ik al dat ik een deken wilde maken, zodat ik de Hexies allemaal samen kon laten zien. Dus dat is wat ik aan het doen ben : ) Zoals je kunt zien zijn er twee randen voor het samenhaken. Ik bedacht me dat ik al die hexies echt niet in 1 soort rand kon haken, dus ik heb er twee ontworpen om uit te kiezen. Ze werken samen of apart van elkaar, dus je kunt ook kiezen om alleen een of de andere voor de hele deken te gebruiken! 

I really love to see the Hexies come together like this <3

Ik vind het echt mooi om de Hexies op deze manier samen te zien <3 

I figured that I needed a neutral color for the Hexies to really stand out and so I am using Scheepjes Stone Washed* in the color Moonstone to join them all together. I am really liking the look of it so far!

Ik bedacht me dat ik een neutrale kleur nodig had, zodat de hexies echt tot zijn recht zouden komen en daarom gebruik ik Scheepjes Stone Washed* in de kleur Moonstone om ze allemaal aan elkaar te haken. Ik vind het tot nu toe al erg geslaagd! 

If you want to go shopping for the yarn for this blanket, please consider using one of the links below. It will give me a small commission, but will cost you nothing extra.

Als je zelf online wilt shoppen voor het garen voor deze deken, overweeg dan een van de links hieronder te gebruiken. Dit geeft mij een kleine commissie, terwijl het jou niks extra kost.

****************************************************************************************************************************************************************************

I am currently working on the joining instructions for this blanket and I hope to post the pattern soon! If you don’t want to miss the release of the Hexie blanket, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik ben op dit moment bezig met de instructies om de hexies samen te haken in een deken en ik hoop dat ik binnenkort het patroon kan plaatsen! Als je de publicatie van de Hexie deken niet wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

6 Comments

Comments are closed.