After working on this blanket for a long time, I can now finally reveal it in its entirety! It was a very fun project and it turned out even better than I imagined <3

Nadat ik zo lang aan deze deken heb gewerkt, kan ik hem nu eindelijk in zijn geheel laten zien! Het was een erg leuk project en hij is zelfs nog mooier geworden dan ik voor ogen had <3

Inspirational Hexies blog series

Working on this blanket was a very nice way to be creative and come up with different color combinations. I really loved making the Hexies and the Inspirational Hexie blogposts. Seeing them all together in the finished blanket is the icing on the cake.

Het werken aan deze deken was een erg fijne manier om creatief bezig te zijn en nieuwe kleurcombinaties uit te proberen. Ik vond het erg leuk om de Hexies te maken en om de Inspirational Hexies blogposts samen te stellen. En nu ik ze zo samen zie in de afgemaakte deken is dat de kers op de taart. 

The blanket turned out to be 137cm/54.8″ wide and 175cm/70″ long. It is perfect to snuggle under on the couch or to lay it at the end of your bed for extra warm feet.

De deken is 137cm breed en 175cm lang geworden. Hij is perfect om lekker onder te liggen tijdens een relaxed avondje of om aan het bedeinde te leggen voor extra warme voeten. 

For the blanket I used the following packs and yarns*:

I had a lot left over from the colour packs, but I am sure it will be used in other projects : ) Of course the blanket is also great for using leftover yarns!

Voor de deken heb ik de volgende pakketten en garens gebruikt*: 

Ik heb best nog wat over van de kleurpakketten, maar ik weet zeker dat dat wel weer in een ander project terecht komt : ) Maar natuurlijk leent de deken zich er ook uitstekend voor om garenrestjes op te maken! 

****************************************************************************************************************************************************************************

Can’t wait to start and don’t have a Scheepjes retailer nearby? Please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Kan je niet wachten om te beginnen en heb je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij? Overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Have I made you enthusiastic about this blanket? You can find all info and patterns in the links below! I hope to see your own blankets soon : )

Heb ik je enthousiast gemaakt? je kunt alle informatie en patronen vinden in de links hieronder! Ik hoop jullie eigen dekens snel te zien : ) 

Don’t want to miss a thing? Please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Wil je niks missen? Volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

****************************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

4 Comments

Comments are closed.