First of all, happy new year! : D I wanted to kick off with a new blogpost, because I have something exciting to show : ) The new year is off with so many new projects to choose from, like temperature blankets and all the new CAL’s. Forget about the new years’ resolutions, we’re too busy! Haha.

I want to tell you about a very cool project that’s starting today, because if you are still searching for something new and exciting to do, this is it! It’s called ‘Simy’s Year of Mandalas’. Each month Simy will bring out a new digitally made mandala, inspired by the seasons. She makes them all herself and you can use them as inspiration to crochet your own mandala! If you play along throughout the project, you will have 12 pretty seasonal mandalas at the end of 2019 : ) You can find her first mandala blogpost here.

Voor ik begin wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar wensen : D Ik wil gelijk beginnen met een nieuwe blogpost, want ik heb al iets moois om te laten zien : ) Het nieuwe jaar is begonnen met zoveel nieuwe projecten om uit te kiezen, zoals temperatuurdekens en allemaal nieuwe CAL’s. Vergeet onze goede voornemens maar, we hebben het te druk! Haha.   

Ik wil jullie vertellen over een erg cool project dat vandaag begint, want als je nog opzoek was naar iets leuks en nieuws dan is dit het wel! Het heet ‘Simy’s Year of Mandalas’. Elke maand brengt Simy een nieuwe digitaal gemaakte mandala uit, geïnspireerd door de seizoenen. Ze maakt ze helemaal zelf en je kunt ze gebruiken als inspiratie voor je eigen gehaakte mandala! Als je meedoet met het project, heb je aan het einde van 2019 twaalf prachtige mandalas : ) je kunt haar eerste mandala blogpost hier vinden. 

 

Simy’s January Mandala ‘Winter Mist’

This months mandala is inspired by winter mist. Now I love me some misty mornings, so I could not pass up the challenge and have designed a mandala myself : )

De mandala van deze maand is geïnspireerd door wintermist. Ik hou zeker wel van mistige ochtenden, dus ik kon de challenge niet laten gaan en heb zelf een mandala ontworpen : ) 

I have looked at Simy’s mandala once and with ‘winter mist’ in the back of my mind I started crocheting. The stitches flowed from my hook and the process felt very mindful. I did not think about the next round, only the round in front of me.

Ik heb eenmaal naar Simy’s mandala gekeken en met ‘wintermist’ in mijn achterhoofd ben ik gaan haken. De steken vlogen van mijn haaknaald en het gehele proces voelde erg mindful. Ik dacht niet aan de volgende ronde, maar alleen aan de ronde voor me. 

Used Colors / Gebruikte kleuren

For the colors I have let myself get inspired by the early winter morning, when the overcast sky hugs the rising sun and a blue hue is cast over the misty fields.

Voor de kleuren liet ik me inspireren door de vroege winterochtend wanneer de bewolking de opkomende zon omhult en er een blauwe gloed over de mistige velden valt.

For my own mandala I used Scheepjes Catona Cutie Pies* from the Catona Color Pack* in the following color order:

Voor mijn eigen mandala heb ik Scheepjes Catona Cutie Pies* van de Catona Color Pack* gebruikt in de volgende kleurvolgorde: 

R1&2: 173
R3&4: 247
R5: 510
R6: 521
R7&8: 124
R9: 164
R10: 247
R11: 261
R12: 164
R13: 201

If you want to make your own mandala and you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je ook een mandala wilt maken, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

 

I am planning on releasing the pattern for the mandala somewhere in the coming months, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik ben van plan om het patroon voor mijn mandala ergens in de komende maanden te publiceren, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

3 Comments

Comments are closed.