What do you see when you see these green shades of yarn? Pine forests? A thick carpet of moss? An undergrowth of ferns? To me, green is all of that and more. I am planning a new design with all of these green shades of Scheepjes Stone Washed and River Washed*. But this time it’s a design that will hopefully has a bigger effect than just make a crocheter happy. Which of course is already nice on its own, but…

Wat zie je als je deze groene tinten garen ziet? Een dennebos? Een dik tapijt van mossen? Allemaal varens tussen de bomen? Groen is dat voor mij allemaal en meer. Ik ben bezig met een ontwerp met al deze groene tinten Scheepjes Stone Washed en River Washed*. Maar dit keer is het een ontwerp die hopelijk wat meer bereikt dan alleen het blijmaken van een haakster of haker. Wat natuurlijk ook al heel leuk is, maar…

As you might know, I am a lover of nature and all creatures within it. It is the source inspiration for all of my designs, one way or another.

Zoals je misschien weet ben ik een liefhebber van de natuur en van alles wat daarin leeft. Het is mijn hoofdinspiratie en zit in al mijn ontwerpen.

Australian forest fires

That’s why it pains me so much to see Australia burn. An area larger than Belgium and Denmark combined has been burned across six states. 27 people have died so far and it is estimated that more than half a billion animals have been affected or killed by the fires. And the Summer season will continue for 2 months longer, meaning little chance of rain. (source: CNN)

Daarom doet het me zo’n pijn om Australië te zien branden. Een gebied, doorkruist over zes staten, groter dan België en Denemarken tezamen staat of stond in brand. 27 mensen zijn tot nu toe omgekomen en het wordt geschat dat meer dan een half miljard dieren door de branden zijn verwond of omgekomen. En het zomerseizoen gaat sowieso nog twee maanden door, waardoor er waarschijnlijk weinig kans is op regen om de branden in te perken. (Bron: CNN)

Source/Bron

I felt the need to do something and that’s why I am working really hard on a design, of which 100% of the profit will be donated to help combat these horrible fires.

Ik voelde dat ik iets moest doen, dus daarom werk ik op dit moment erg hard aan een ontwerp, waarvan 100% van de winst wordt gedoneerd om de verschrikkelijke vuurzee te helpen bestrijden.

Source/Bron

Other initiatives & donating options

It is amazing to see so many people unite in helping Australia. So below I have listed a few of the many initiatives and donation options.

Het is geweldig te zien dat zoveel mensen samenwerken om Australië te helpen. Dus hier onder heb ik een aantal van de vele mooie initiatieven en donatie opties gezet.

Source/Bron

I am planning to show my progress soon, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.
EDIT: you can now find the WIP post here.

Ik ben van plan snel mijn voortgang te laten zien, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.
EDIT: je kunt de WIP post nu hier vinden.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.