I said I would be making a design of which all profit was to be donated to help combat the horrible fires that are raging through Australia. Destroying nature, and the creatures and people within it. You can read more about it in my latest blogpost.

Ik had al eerder aangegeven dat ik druk bezig was met een ontwerp, waarvan alle winst zal worden gedoneerd om de verschrikkelijke vuurzee te helpen bestrijden die nu door Australia woedt en die de natuur en de schepsels daarin op vreselijke wijze vernietigt. Je kan er meer over lezen in mijn vorige blogpost.

I want to share some photo’s of my progress so far. I think I never worked as fast on a design like this one and I am almost done!

Ik wil graag wat foto’s delen van mijn voorgang. Ik denk dat ik niet niet eerder zo snel heb gewerkt aan een ontwerp als deze en ik ben daarom al bijna klaar!

As you can see it’s a wrap design using a simple overlay crochet pattern to create columns of eucalyptus leaves, combined with hdc (US) and sc for a ribbed texture. I absolutely love the look of it and I feel it can be worn by woman as well as men.

Zoals je kunt zien is het een omslagdoek met een simpel reliëf steek patroon waarmee kolommen van eucalyptus blaadjes worden gemaakt, gecombineerd met hst en v voor een ribbeltextuur. Ik vind het echt prachtig hoe het eruit ziet en ik vind dat het zowel door vrouwen als mannen gedragen kan worden.

Yarn/Garen

The wrap uses 11 colors of Scheepjes Stone Washed and River Washed* and the design is made in a way that you can use up most of each ball, so there will be little to no left overs. It is also very fun to see all those colors combined in the wrap.

De omslagdoek gebruikt 11 kleuren Scheepjes Stone Washed en River Washed* en het ontwerp is zo gemaakt dat je het meeste van elke bol kunt gebruiken, zodat er weinig tot geen restjes zijn. Het is ook erg leuk om al die kleuren te zien samenkomen in de omslagdoek.

The colors are/De kleuren zijn (SW=stone washed, RW= river washed):
RW 955 Po, RW 951 Amazon, SW 817 Citrine, RW 958 Tiber, SW 806 Canada Jade, SW 825 Malachite, RW 962 Narmada, SW 826 Fosterite, SW 827 Peridot, RW 954 Congo, SW 812 Lemon Quartz  

If you already want to order your yarn for this project, but you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je alvast garen wilt bestellen voor dit project, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 
Canada/US: Knotty House
UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

I swear I didn’t do anything to the saturation of the pictures : ) The Stone Washed and River washed yarns have an awesome halo just by themselves. One of the reasons I like to work with this yarn so much <3

Ik zweer dat ik niks heb gedaan aan de saturatie van de foto’s : ) De Stone Washed en River Washed garens hebben van zichzelf al zo’n mooie tint. Eén van de redenen dat ik dit garen zo fijn vind om mee te werken <3

I will show the full wrap very soon! So if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik laat de hele omslagdoek zeer binnenkort zien! Dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

8 Comments

Comments are closed.