It has been a while since I contributed to YARN bookazine. The last issue for me was YARN 7 with the theme REEF, for which I designed the Jellyfish top. This YARN has the theme NOW AGE, being concious of all the changes going on right now. Each YARN has four subtheme’s and I was drawn to its subtheme RESPECTFUL (to our planet).

Het is al weer een tijdje geleden dat ik iets voor een YARN bookazine ontwierp. De laatste issue voor mij was YARN 7 met het thema REEF (rif), waarvoor ik de Jellyfish top ontwierp. Deze YARN heeft als thema NOW AGE, waarbij bewustzijn van alle veranderingen van vandaag een centrale rol speelt. Elke YARN heeft ook vier subthema’s en ik was voor mijn ontwerp geïnspireerd door het subthema RESPECTFUL (naar onze planeet toe).

It will be no surprise to you that I love nature and all the creatures within. It is my sole inspiration, a place to retreat and meditate (in the broadest sense) and I want to preserve that for our future generations to come.

Het zal geen verrassing zijn dat ik hou van de natuur en wezens die er leven. Het is mijn muze, een plek om mezelf terug te trekken en te mediteren (in de breedste zin van het woord) en ik wil dit behouden voor al onze toekomstige generaties.

For the ‘Tree hugger scarf’ I’ve chosen pine trees as my inspiration. Using a simple filet pattern and an overlay edge. As you can see this scarf works equally as good for men and women alike : )

Voor de ‘Tree hugger scarf’ heb ik gekozen voor pijnbomen als mijn inspiratie. Hiervoor heb ik een simpel filetgehaakt patroon gebruikt met een reliëfsteek aan de zijkanten. Zoals je kunt zien is deze sjaal zowel voor mannen als vrouwen erg geschikt : )

Yarn/Garen

Afbeeldingsresultaat voor scheepjes skies light

The scarf uses four skeins of Scheepjes Skies light* (100% Premium Blend Cotton; 100g/340m) in color 116 Cumulonimbus. It’s a very soft cotton yarn with a beautiful handdyed look, creating a rich depth of color.
If you want to make this project, but if you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

De sjaal gebruikt vier strengen van Scheepjes Skies light* (100% Premium Blend Cotton; 100g/340m) in kleur 116 Cumulonimbus. Het is een erg zachte, katoenen draad in een prachtige handgeverfde look, met als resultaat een rijke kleurdiepte.
Als je dit project wilt maken, maar geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Next to the pattern, I am also featured in the bookazine with an interview : ) I feel almost like a celebrity! In the interview I talk about my inspiration and what’s important to me.

Naast het patroon, sta ik ook met een interview in het blad : ) Ik voel me haast als een beroemdheid! In het interview vertel ik over mijn inspiratie en wat belangrijk voor me is.

Other projects in YARN 9/Andere projecten in YARN 9

There are 16 crochet and knitting patterns in this bookazine, so I will show you a few more : )

Er staan 16 haak- en breipatronen in dit bookazine, dus ik zal je er nog een paar laten zien : )

Tammy from Canadutch has designed these wonderful knitted ‘Breathe between the lines socks’.

Tammy van Canadutch heeft deze super leuke gebreide ‘Breathe between the lines socks’ ontworpen.

But if crochet is still your cup of tea, you can also make this awesome mandala, designed by Dedri from Look at what I made.

Maar als haken nog steeds wel echt je ding is, kan je ook nog deze geweldige mandala maken, ontworpen door Dedri van Look at what I made.

Purchase YARN 9/YARN 9 kopen

If you’d like to purchase a copy of YARN 9 after seeing all these wonderful projects (which is only a fraction of what’s inside ; )), you can get yours at the following (web)stores. I will get a small commission if you click one of the links below, but it will not cost you anything extra:
Als je het YARN 9 bookazine wilt kopen na het zien van al deze mooie projecten (wat maar een fractie is van wat er allemaal in zit ; )), kun je deze vinden bij de volgende (web)winkels. Ik krijg een kleine commissie als je één van de links hieronder gebruikt, maar het zal jou niks extra’s kosten:

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page. And please show me your ‘Tree hugger scarf’ when it’s done : ) So please tag me!

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina. En ik vind het ook super leuk als je me je ‘Tree hugger scarf’ laat zien als hij klaar is : ) Dus vergeet me niet te taggen!

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.