Edit: You can now find the pattern here! / Je vind het patroon nu hier!

In my previous blogpost I told you about my new free design, the Essence of Summer wrap. Today I am ready to tell you all about it! : D
Zoals je kon lezen in mijn vorige blogpost was ik bezig met een nieuw gratis ontwerp, de Essence of Summer wrap. Vandaag ga ik je er alles over vertellen : D

Inspiration / Inspiratie

What is your Essence of Summer? What smells or sounds or feelings or moments makes you say: yes, now it’s Summer?
I have an instant association of Summer when I smell sunscreen or petrichor (the smell of rain on dry earth when it hasn’t rained for a long time) or woodfire (usually barbecue). It’s so funny that we react so strongly to smells when it comes to associations and memories.
The Essence of Summer wrap is made out of three parts: ‘A cooling breeze after a hot Summer day’, ‘Woodfire’ and ‘Petrichor’. I hope to take you with me on a Summer evening, when you’re outside, feeling the scorching hot pavement on your bare soles, the cooling breeze on your face, the smell of woodfire in the air, the pressure of humidity and finally the cooling Summer rain, where the sun reflect golden on thousands of drops <3

Wat is jouw essentie van de zomer? Welke geuren of geluiden of gevoelens of momenten laat jou zeggen: Ja, nu is het zomer?
Ik heb dat vooral met de geur van zonnebrandcreme of petrichor (de geur van regen op droge aarde als het al heel lang niet heeft geregend) of houtrook (vaak van de barbecue). Het is zo grappig dat we zo’n sterke associatie kunnen hebben met geuren.

De Essence of Summer wrap is gemaakt in drie delen: ‘een verkoelend briesje na een hete zomerdag’, ‘houtrook’ en ‘petrichor’. Ik hoop dat ik je mee kan nemen naar een zomeravond, wanneer je buiten bent, de hete bakstenen onder je blote voeten, de verkoelende bries op je gezicht, de geur van houtrook in de lucht, de druk van vochtige lucht en eindelijk dan de zomerregen die alles afkoelt en de zon die goud reflecteert op duizenden druppels <3

About the pattern / Over het patroon

  • The pattern will be free on my blog OR you can purchase a PDF through Etsy or Ravelry for just €1.99. Your purchase will include the full pattern as well as a printerfriendly version to save paper.
  • The pattern comes in a written format with a few pictures to help you along the way.
  • The wrap uses the following stitches (US terms): ch, sc, hdc, dc, fpdc, fptr and fptr2tog
  • The pattern will be part of my Poetry Collection. Read more about the collection here.
  • Het patroon komt gratis beschikbaar op mijn blog OF je kunt via Etsy of Ravelry een PDF kopen voor maar €1,99. Jouw aankoop bevat een PDF met het volledige patroon, maar ook een printervriendelijke versie om papier te besparen.
  • Het patroon bestaat uit geschreven instructies met een aantal tutorial foto’s om je op weg te helpen.
  • De omslagdoek gebruikt de volgende steken: l, v, hst, st, rel.st.v, rel.dst.v en 2rel.dst.v.sam
  • Het patroon wordt onderdeel van mijn Poetry Collection. Lees hier meer over de collectie.

About the yarn / Over het garen

I made two versions, as you could read about in this blogpost.
One colorway is inspired by the vanishing evening sun reflecting pink on the floating clouds against the dark blue sky. I used Scheepjes Organicon* in pink (Apple Blossom, 207) and blue (Fresh Air, 217). You’ll need 3 balls of both.
The second colorway is inspired by Summer rainshowers when the sun is still out and the sunlight is reflecting on all the big drops of rain, casting a golden glow in the air. I used Scheepjes Bamboo Soft* for this colorway in Golden Nugget (no. 260) and Antique Silver (no. 264). You’ll need 4 balls of both.

Ik heb twee versies gemaakt in verschillende garens, waar je in deze blogpost al over kon lezen.
Eén kleurcombinatie is geïnspireerd door de ondergaande avondzon die roze reflecteert op de voorbijgaande wolken tegen de donkerblauwe lucht. Ik heb hiervoor Scheepjes Organicon* gebruikt in roze (Apple Blossom, 207) en blauw (Fresh Air, 217). Je hebt 3 bollen van beide nodig.

De tweede kleurcombinatie is geïnspireerd door zomerse buien wanneer de zon nog steeds schijnt en reflecteert tegen de grote regendruppels, waardoor er een gouden gloed in de lucht ontstaat. Ik gebruik hiervoor Scheepjes Bamboo Soft* in Golden Nugget (kleur 260) en Antique Silver (kleur 264). Je hebt 4 bollen van beide nodig.

If you’d like to buy Scheepjes Organicon or bamboo Soft for this project, but don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.
Als je Scheepjes Organicon of Bamboo Soft wilt aanschaffen voor dit project, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Organicon
UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools
Benelux: Caro’s Atelier

Bamboo Soft
UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools
Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

Yarn substitutes / Garen vervanging

Scheepjes Catona assortiment 5x50g - 103 kleuren - 1st

If you don’t have Scheepjes Organicon* or Bamboo Soft* readily available, you could also opt for Scheepjes Catona* or Cotton 8*. They are both cotton yarns and look like the original used yarn. You will need 600 meters of each color for this wrap. That’s 5 balls of each color of Scheepjes Catona* or 4 balls of each color of Scheepjes Cotton 8*.

Als je niet zo makkelijk aan Scheepjes Organicon* of Bamboo Soft* kan komen, is het ook een optie om Scheepjes Catona* of Cotton 8* te gebruiken. Je hebt dan 600 meter nodig van elke kleur voor deze omslagdoek. Dat zijn 5 bollen per kleur van Scheepjes Catona* of 4 bollen per kleur van Scheepjes Cotton 8*.

Facebook Live

To introduce this wrap, I will host a Facebook Live on the 1st of August at 1PM CEST (Amsterdam time). You can find the video here. I hope you will join me! I’ll tell more about the inspiration and show you the wrap and its stitches. And of course you can also ask questions : )
Om deze omslagdoek te laten zien, zal ik een Facebook Live houden op 1 augustus om 1 uur (Nederlandse tijd). Je vindt de video hier. Ik hoop dat je komt kijken! Ik vertel meer over de inspiratie en laat je de omslagdoek en de steken zien. En natuurlijk kun je ook vragen stellen : )

The pattern will be released before the Facebook Live. If you don’t want to miss the release of this pattern, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.
Het patroon wordt vlak voor de Facebook Live uitgebracht. Als je het patroon niet wilt missen als hij morgen live gaat, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.
Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

2 Comments

Comments are closed.