I cannot believe this is the last part already! Welcome to the sixth and final blog post of the official 2020 Scheepjes CAL – d’Histoire Naturelle. We will end our journey at the Galerie de Paleontologie. Below you will find more info regarding the inspiration for this part and some tutorial photos to help you in your crochet journey!

Ik kan niet geloven dat dit al het laatste deel is! Welkom bij de zesde en laatste blogpost van de officiële 2020 Scheepjes CAL – d’Histoire Naturelle. We eindigen onze reis in de Galerie de Paleontologie. Hieronder vind je wat meer info over de inspiratie voor dit deel en een aantal tutorial foto’s om je te helpen in je haakavontuur!

Links

The Story / Het Verhaal

We will end our journey in the Galerie de Paleontologie. It contains an impressive collection of fossil vertebrates like dinosaurs and other extinct animals, but also invertebrates like shellfish. Shells play quite a big part in Marie-Laure’s story as she loves to touch and collect them.
I hope you have enjoyed your visit to the many stunning museum galeries and that you also loved the book if you were reading along : )

We eindigen onze reis in de Galerie de Paleontologie. De galerie bevat een indrukwekkende collectie van fossiele gewervelden, zoals dino’s en andere uitgestorven dieren, maar ook ongewervelde dieren, zoals schelpdieren. Schelpen spelen best een grote rol in Marie-Laure’s verhaal, omdat ze het geweldig vind ze aan te raken en te verzamelen.
Ik hoop dat je hebt genoten van de bezoeken aan de vele prachtige museum galerijen en dat je het boek ook mooi vond als je mee hebt gelezen : )

Photo of the Galerie / Foto van de Galerie

source/bron
Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée - Muséum national ...
Source/Bron

The Blanket / De deken

Part 6, the final part, is made using two borders. One is inspired by the shells Marie-Laure collects and the role the ocean plays in the story. The shells are made using front post stitches and are made in front of the rest of the crochet work. The second and final border is inspired by bones of animal skeletons.
Deel 6, het laatste deel, wordt gemaakt met twee randen. De ene is geïnspireerd door de schelpen die Marie-Laure verzamelt en de rol die de oceaan speelt in het boek. De schelpen worden gemaakt met reliëf steken en worden gehaakt voor de rest van het haakwerk. De tweede en laatste rand is geïnspireerd door de botten van dierlijke skeletten.

Shop the yarn / Bestel het garen

If you haven’t bought your kit yet and you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn kit via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. That way I can keep making free patterns : )

Als je nog geen kit hebt gekocht en geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen kit via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Op die manier kan ik gratis patronen blijven maken : )

UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or The Knitting Network
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers:Scheepjes website

The Pattern / Het Patroon

You can find the pattern for this chapter on the Scheepjes Website or in the Scheepjes Facebook group. In the group you can also share your progress or ask questions. Me and the admin/mods of Scheepjes are there to assist you.
Esther from It’s All in a Nutshell has made a tutorial video, which you can find here. Below you can find a few tips and photos for some (but not all) of the rounds for the possibly tricky bits, which can help you in your journey. But please note it is not a substitute for the written pattern. While the written pattern is also available in US terms, the English terms below are UK terminology, as the original Scheepjes pattern terminology is also UK terms.
Happy crocheting : )

Je kunt het patroon voor dit hoofdstuk op de Scheepjes website vinden of in de Scheepjes Facebook groep. Daar kun je ook je voortgang delen of vragen stellen. Ik en de admin/mods van Scheepjes staan daar voor je klaar om je te helpen.
Esther van It’s All in a Nutshell heeft een tutorial video gemaakt die je hier kunt vinden. Hieronder vind je wat tips en foto’s voor sommige (niet alle) rondes die misschien wat lastiger zijn, om je te helpen in dit haakavontuur. Maar let op dat dit geen vervanging is voor het geschreven patroon.
Veel haakplezier : )

R85
1: Hidden st. / Verstopte stk.

R86
1: Post of the first st to work around. / Staander van de 1e stk waar je omheen moet werken.
2: R86 done. / R86 klaar.

R87
1: Loop of the first st. / Lus van de 1e stk.
2: R87 done. / R87 klaar.

R88
1: Start R88
2: White arrow indicates st already containing the bpdc. / Witte pijl geeft de stk aan waar al een RvA omheen zit.
3-4: Working the 3tr in the sk st. / De 3st in de overgeslagen stk haken.
5: Hidden st. / Verstopte stk.
6: Pattern repeat done. / Patroonherhaling klaar.
7-8: The two corner bpdc from right and wrong side of the blanket. / De twee RvA in de hoek vanaf de goede en verkeerde kant gezien.

R89
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: St already containing the bldc. / Stk waar al een alv in zit.
3-4: Look of your work seen from right and wrong side of the blanket. / Hoe je deken eruit ziet aan de verkeerde en goede kant.

R90
1: Start R90.
2: White arrow indicates st already containing the bpdc. / Witte pijl geeft de stk aan waar al een RvA omheen zit.
3-5: How to work the shells. / Hoe je de schelpen haakt.

R91
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-3: Where to work the fldc. / Waar haak je de vlv in.
4: Where to work the next st. / Waar haak je de volgende stk in.
5-6: Look of your work seen from right and wrong side of the blanket. / Hoe je deken eruit ziet aan de verkeerde en goede kant.

R92
1: White arrow indicates st already containing the bpdc. / Witte pijl geeft de stk aan waar al een RvA omheen zit.
2-3: How the work the shell. / Hoe haak je de schelp.
4: Hidden st after the shell. / Verstopte stk na de schelp.

R93
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-3: Where to work the bldc. / Waar haak je de alv in.
4: Look of your blanket from the right side. / Hoe je deken eruit ziet aan de goede kant.

R94
1: Start R94
2: How the work the shell. / Hoe haak je de schelp.
3: Hidden st after the shell. / Verstopte stk na de schelp.
4: Look of your blanket from the right side. / Hoe je deken eruit ziet aan de goede kant.

R95
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-4: How the work the shell. / Hoe haak je de schelp.
5: Hidden st after the shell. / Verstopte stk na de schelp.
6: Pattern repeat done. / Patroonherhaling klaar.

R96
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: Last 3 st before next corner. / Laatste 3 stk voor volgende hoek.
3: R96 done. / R96 klaar.

R97
1-4: First pearl-st. / Eerste parel-stk.
5: Arrows indicate into which sts to work. / Pijlen geven aan in welke stkn je de parel-stkn haakt.
6: R97 done. / R97 klaar.

R98
1-2: Start R98.
3: R98 done. / R98 klaar.

R99
1: Start R99.
2: R99 done. / R99 klaar.

R100
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: R100 done. / R100 klaar.

R101
1: Start R101.
2: R101 done. / R101 klaar.

R102
1-3: Where to work the first trtr in. / Waar het eerste ddst in te haken.
4-5: Where to work the next trtr in. / Waar de volgende ddst in te haken.

R103
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: R103 done. / R103 klaar.

R104
1: Start R104.
2: R104 done. / R104 klaar.

R105
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-5: How to work the trtr. / Hoe de ddst te haken.

That’s your blanket finished! : D *Happy dance* Please refer to the Tips&Tricks file for how to block your blanket and enjoy it forever <3. Thank you for visiting the museum with me.
Dat is je deken klaar! : D *dansje van geluk* In de Tips&Tricks PDF staat hoe je je deken moet blocken en er voor altijd van kan genieten <3 Bedankt dat je samen met mij het museum hebt bezocht.

I hope you enjoyed this last part : ) I hope you will show off your gorgeous finished blanket in the Scheepjes Facebook group. You can also go there if you need pattern support <3
Ik hoop dat je het leuk vond dit laatste deel te haken : ) Ik hoop dat je je prachtige deken laat zien in de Scheepjes Facebook groep. Daar kun je ook heen gaan als je hulp nodig hebt met het patroon <3


If you don’t want to miss any updates on upcoming Scheepjes CALs, please be sure to follow the Scheepjes Facebook page. Follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page if you’d like to keep posted on my future designs : )

Als je geen enkele update over toekomstige Scheepjes CALs wilt missen, volg dan de Scheepjes Facebook pagina. Volg mij via de A Spoonful of Yarn Facebook, of Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina als je het leuk vindt op de hoogte te blijven van mijn toekomstige ontwerpen : )


*Affiliate disclaimer
This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.
Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.