Update: you can now find the pattern here. / Je vindt het patroon hier.

How excited I am to finally reveal the Sunset Cardigan Wrap to you! In this post you’ll find all the deets before the pattern goes live next week <3
Hoe ik er naar uitkijk om jullie eindelijk mijn Sunset Cardigan Wrap te laten zien! In deze post vind je alle details voor het patroon volgende week écht live gaat <3

Inspiration/Inspiratie

The Cardigan wrap is inspired by the setting sun and all the beautiful colors it can create, almost like the sky is a watercolor painting. I wanted to try to capture this image into a wrap by blending multiple colors. As you can see above, I’ve tried to work the colors in a ‘natural’ order, just like you would get if the sun was setting.
De Cardigan Wrap is geïnspireerd door de ondergaande zon en alle prachtige kleuren die dat met zich mee kan brengen, alsof de lucht een aquarel schilderij is. Ik wilde proberen om dit gezicht om te zetten in een wrap door meerdere kleuren te ‘mengen’. Zoals je hierboven kunt zien, heb ik de kleuren in een ‘natuurlijke’ volgorde in de wrap geplaatst, net zoals het eruit zou zien als je naar de ondergaande zon kijkt.

Cardigan and wrap / Vest en omslagdoek

I also wanted it to be multi-purpose, an item you can wear in different ways so you can wear it throughout the year. The armholes are intentionally not in the middle, so you can vary with different styles: wear it with the armholes high for a long back, or wear it with the armholes low for a shawl collared cardigan. See below for examples.
Ik wilde ook dat het een veelzijdig item zou zijn, zodat je het door het jaar heen op verschillende manieren kunt dragen. De armsgaten zitten express niet in het midden, waardoor je kunt variëren met verschillende stylen: je kunt de armsgaten hoog dragen voor een langere achterkant, of de armsgaten laag dragen voor een vest met sjaalkraag. Zie hieronder voor voorbeelden.

Wearing the wrap with the armholes high / De wrap met de armsgaten hoog

The wrap with the armholes low / De wrap met de armsgaten laag

The Pattern / Het Patroon

The pattern will be available for free on my blog, or you can choose to buy a PDF version for a small fee.
Het patroon komt gratis op mijn blog te staan, of je kunt ervoor kiezen om voor een klein bedrag een PDF versie aan te schaffen.

The pattern consists of: / Het patroon bestaat uit:

  • A written pattern in US terms and Dutch / Een geschreven patroon in Engels (US) en Nederlands
  • Tutorial photos for the important details and for the joining instructions / Tutorial foto’s voor de belangrijke details en voor de instructies van het aan elkaar maken
  • A chart for the main square pattern / Een haakdiagram voor het haakpatroon van het vierkantje
  • A schematic for where to place each colored square / Een schema voor de plaatsing van elk gekleurd vierkantje
  • The design is part of my Poetry Collection, so it will be accompanied by a poem, in this case a Tanka. / Het ontwerp is onderdeel van de Poetry Collectie, dus het gaat vergezeld van een gedicht, in dit geval een Tanka.

Design details / Ontwerp details

  • The squares are made with a two color linen stitch / De vierkantjes worden gemaakt met een twee-kleurige linnen steek
  • The squares are joined with a variation on the matress stitch, so the coloring of the join is invisible and does not take away from the coloring of the squares / De vierkantjes worden aan elkaar gemaakt met een variatie op de matrassteek. Dit is onzichtbaar waardoor het niet opvalt tussen de mooie kleuren van de vierkantjes.
  • The wrap is finished with a multicolored border to make the most of your left-overs. / De wrap wordt afgemaakt met een meerkleurige rand zodat je het meeste van je garenrestjes kunt opmaken.
  • The wrap measures 135cm/54” long and 70cm/28” wide after blocking. It is fairly easy making it larger or smaller by adding squares or leaving them out. / De wrap meet 135cm lang en 70cm wijd na blocken. Het is redelijk makkelijk om de wrap groter of kleiner te maken door vierkantjes toe te voegen of ze weg te laten.

Yarn&Colors / Garen&Kleuren

The wrap uses Scheepjes Organicon* in the following colors and no. of balls: / De wrap gebruikt Scheepjes Organicon* in de volgende kleuren en aantal bollen:
Color A: 217 Fresh Air – Baby blue x 4                  
Color B: 207 Apple Blossom – Hot pink x 4          
Color C: 205 Lavender – Purple x 1                        
Color D: 204 Lavender Haze – Light purple x 1   
Color E: 216 Soft Sky – Light blue x 1                    
Color F: 206 Soft Blossom – Light pink x 1
Color G: 208 Peach Fuzz – Light orange x 1
Color H: 209 Desert Bloom – Orange x 1
Color I: 211 Gentle Primrose – Yellow x 1
Color J: 210 Buttermilk – Light yellow x 1

If you’d like to order Scheepjes Organicon for this wrap, but don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.
Als je Scheepjes Organicon wilt bestellen voor deze wrap, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

If you don’t want to miss the release, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je de release van dit patroon niet wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.