Edit: You can find the pattern for the Watercolor Granny Blanket here! / Je kunt het patroon voor de Watercolor Granny Deken hier vinden!

Remember my last post? In it I talked about two types of yarn stashers and how I was planning a scrappy project to use up all of those precious little scraps you might have in your stash : ) In this post I can show you some more!
Herinner je je mijn laatste blogpost nog? In die post vertelde ik over twee types brei- en haaksters voor hoe er tegen een garenvoorraad wordt aangekeken. En hoe ik een nieuw project van plan was met al die mooie kleine garenrestjes die je misschien in je voorraad hebt : ) In deze post kan ik je al wat meer laten zien!

As you can see in the photos it’s made up of all these little join-as-you-go granny squares. Seeing all the different colors blended together makes me so happy <3 (Mind that I am showing an unblocked WIP here, so those cupping squares will certainly block out straight : ) )
Zoals je in de foto’s kunt zien, is mijn project gemaakt met allemaal kleine vierkantjes die je al hakend aan elkaar maakt. Als ik al die verschillende kleuren bij elkaar zie, word ik daar zo vrolijk van <3 (Let wel dat ik hier een ongeblockte WIP laat zien, dus die vierkantjes die zo opkrullen, zullen straks allemaal recht liggen : ) )

I am using all sorts of scraps from my Inspirational Hexies Blanket, which uses the Scheepjes Catona Colour Pack* and the Scheepjes Stone Washed and River Washed Colour Pack*.
Voor dit project gebruik ik allemaal restjes van mijn Inspirational Hexies Blanket, die wordt gemaakt met Scheepjes Catona Colour Pack* en de Scheepjes Stone Washed en River Washed Colour Pack*.

Before I started I segmented all the little balls into colour families: greens, reds/pinks, purples/blues, yellows/oranges. I will tell you more about that when the pattern is released ; )
Voor ik begon heb ik alle kleine bolletjes gegroepeerd in verschillende kleurfamilies: groenen, rood/roze, paars/blauw, geel/oranje. Ik vertel je daar meer over als het patroon uit komt ; )

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.