Edit: The free pattern for the Blooming Moss Scarf can be found here.
Edit: Het gratis patroon voor de Blooming Moss Scarf kun je nu hier vinden.

Did you know that moss blooms? I never did until recently. Maybe you recognize the delicate stems that pop up from the pillowy moss, but never gave it a second thought. These little stems contain spore pods. The spores are released to grow more moss. So what does this have to do with a crochet scarf you ask? Well, it was the inspiration for my latest design: the Blooming Moss Scarf : D

Wist je dat mossen bloeien? Ik wist dat tot voor kort niet. Misschien herken je wel de kwetsbare stelen die omhoog schieten van het kussenachtige mos, maar heb je er verder geen gedachten aan geschonken. Deze kleine steeltjes bevatten sporendozen. Deze sporen worden losgelaten om nieuw mos te groeien. Maar wat heeft dit te maken met een gehaakte sjaal, vraag je? Nou, het is de inspiratie geweest voor mijn nieuwste ontwerp: de Blooming Moss Scarf : D

Photo credit

In my previous post, I already told you I wanted to work with moss as an inspiration and that it was a perfect match with my Scheepjes Our Tribe* A Spoonful of Yarn colorway. I am happy the yarn and stitch pattern turned out to work perfectly together : )

In mijn vorige post, vertelde ik je al dat ik met mos als inspiratie wilde werken en dat dit een perfecte match was met mijn Scheepjes Our Tribe A Spoonful of Yarn kleurstelling. Ik ben blij dat het garen en stekenpatroon uiteindelijk zo goed bij elkaar werken : )

Want to try the yarn? / Wil je het garen zelf proberen?

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying the Our Tribe yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. This enables me to keep making free patterns <3

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan het Our Tribe garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Dit helpt me om gratis patronen te blijven maken <3

UK/International: Wool Warehouse
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

moss, spores, mossy, aperture, macro shooting
Photo credit

I thought it was suitable to use a moss stitch for this scarf. To make it more lightweight, I used a chain-2 between the sc instead of chain-1.

Ik vond het wel toepasselijk om een mos-steek te gebruiken voor deze sjaal. Om de sjaal wel lichter te houden, heb ik 2 lossen tussen de vasten gehaakt in plaats van 1 losse.

The scarf will be part of my Poetry Collection, in this case I will add a tanka (a Japanese poetry form) for some extra inspiration : )

De sjaal wordt onderdeel van mijn Poetry Collectie. In dit geval zal ik een tanka toevoegen (een Japanse dichtvorm) voor wat extra inspiratie : )

I hope to show you the finished scarf soon : ) If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop je snel de hele sjaal te kunnen laten zien : ) Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.


Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.