Edit: The free pattern for the Blooming Moss Scarf can be found here.
Edit: Het gratis patroon voor de Blooming Moss Scarf kun je nu hier vinden.

After my yarn and WIP post, I can finally show you my new design: the Blooming Moss Scarf!
Na mijn garen en WIP blogpost kan ik je eindelijk mijn nieuwste ontwerp laten zien: de Blooming Moss Scarf!

The scarf is inspired by the stems and spore pods of moss. I tried to mimic these elements by using front post stitches and small popcorn stitches on a background of moss-stitch. To make it a little bit more light weight, I used chain-2 between the sc, instead of chain-1. This gives it a beautiful drape <3
De sjaal is geïnspireerd op de stelen en sporendozen van het mos. Ik heb geprobeerd deze elementen na te maken met reliëf steken en kleine popcorn steken tegen een achtergrond van mos-steek. Om het een beetje luchtiger te maken, heb ik 2lossen tussen de vasten gehaakt in plaats van 1losse. Hierdoor valt de sjaal ook erg mooi.

Somehow this scarf called for a ribbed border. The border is crocheted as you go, so you don’t have to be afraid it has to be made afterwards : )
Op een of andere manier vroeg deze sjaal om een geribbelde rand. De rand wordt gehaakt terwijl je de rest van de sjaal ook haakt, dus je hoeft niet bang te zijn dat je die er achteraf nog aan moet haken : )

Because of the repeat pattern you can make it as long as you like <3
Door het herhaal-patroon kun je hem zo lang maken als je wil <3

The (free!) pattern is made up of written instructions with a few tutorial photos to help you along the way. It will be released in English (US terms) and Dutch.
Het (gratis!) patroon komt in de vorm van geschreven instructies met een aantal tutorial foto’s om je op weg te helpen. Hij wordt uitgegeven in het Engels (US terminologie) en Nederlands.

I am so happy that the pattern shows off the Scheepjes Our Tribe yarn so well <3
Ik ben ook zo blij dat het patroon het Scheepjes Our Tribe garen zo mooi laat uitkomen <3

Want to try the yarn? / Wil je het garen zelf proberen?

If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying the Our Tribe yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. This enables me to keep making free patterns <3

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan het Our Tribe garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Dit helpt me om gratis patronen te blijven maken <3

UK/International: Wool Warehouse
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

I hope to release the pattern soon : ) If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik hoop het patroon snel uit te kunnen brengen : ) Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.


Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen. 

3 Comments

Comments are closed.