If you ever thought about becoming a crochet designer… then I have just the thing for YOU <3
Als je ooit als haakontwerper hebt willen beginnen… dan heb ik iets voor JOU! <3

Newsletter

You might already know I have a new account under the name Christina Crochet Coach. I help crochet designers (to-be) to design, write a pattern and market like a professional crochet designer. And I have thought long and hard for what the best way is to give high quality tips and advice.

That’s why I have created a newsletter option!

Je weet misschien al dat ik een nieuw account heb onder de naam Christina Crochet Coach. Ik help (beginnende) haakontwerpers met ontwerpen, patroonschrijven en verkopen als een professionele ontwerper. En ik heb daarom lang nagedacht wat de beste manier is om hoogstaande tips en adviezen te geven.

Daarom heb ik een nieuwsbrief optie gemaakt! (Let op: deze is alleen in het engels)

Get high quality tips, advice and inspiration around crochet design, pattern writing and running your own crochet design business

The newsletter will be bi-weekly full of tailored advice with the (beginning) crochet designer in mind! I also do bi-weekly LIVE Instagram Q&A’s, so with the newsletter, you will be the first to know when the next Q&A goes live and where to find the replay.
The newsletter is also your opportunity to be the first to receive special offers and discounts 😀

Krijg hoogstaande tips, adviezen en inspiratie rondom haakontwerpen, patroonschrijven en je eigen haakonderneming hebben

De nieuwsbrief komt tweewekelijks uit, vol met op maat gemaakte adviezen voor de (beginnende) haakontwerper. Ik doe ook tweewekelijks een Instagram LIVE Q&A, dus met de nieuwsbrief ben je ook de eerste die krijgt te horen wanneer de volgende Q&A is en waar je de replay kunt vinden.
De nieuwsbrief is ook jouw mogelijkheid de eerste te zijn om speciale aanbiedingen en kortingen te krijgen 😀

FREE test feedback survey/ GRATIS test feedback vragenlijst

Testing your pattern is absolutely necessary for making sure it is HIGH QUALITY. Because it is high quality patterns that grants you customers who will buy from you time and time again. And with return customers, you are set up for SUCCESS as a crochet designer!

But where do you start with testing? I don’t think anyone should re-invent the wheel!
That’s why, when you sign up now, you get my personal test feedback survey for FREE! You can just copy it and use it as your own to send to your pattern testers. It contains EVERYTHING you want to ask your testers, so you get the feedback you NEED, for your high quality patterns <3

Je patronen testen is noodzakelijk zodat je zeker weet dat je een TOPKWALITEIT patroon uitbrengt. Want het zijn die hogekwaliteitspatronen die ervoor zorgen dat je klanten keer op keer van je kopen. En met die klanten, kan je niet anders dan SUCCESVOL zijn als haakontwerper!

Maar waar begin je met testen? Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden…
Daarom, als je je nu aanmeldt, krijg je mijn persoonlijke test feedback vragenlijst helemaal GRATIS! Je kunt deze gewoon kopiëren en zelf gebruiken om naar je eigen testers te sturen. Het bevat ALLES wat je je testers wilt vragen, zodat je de feedback krijgt die je NODIG hebt voor jouw topkwaliteits patronen <3

And if you subscribe before Thursday, you will also receive my newest newsletter, where I share how to find STELLAR testers! So you get to work with the BEST testers who deliver you with amazing feedback you can actually use and deliver high quality patterns! 😀

Als je je aanmeldt vóór donderdag, krijg je ook nog eens mijn nieuwste nieuwsbrief, waarin ik je vertel hoe je de BESTE testers vindt! Zodat je alleen nog maar hoeft te werken met testers die je geweldige feedback leveren waar je wat mee kan en je hogekwaliteits patronen maakt! 😀

PS: I know these past weeks, I’ve been focussing more on crochet designers. But please know that I am working on getting new patterns released as well <3
PS: Ik weet dat ik de laatste weken meer heb gefocust op haakontwerpers. Maar weet dat ik nog steeds werk aan het uitbrengen van nieuwe patronen <3

3 Comments
    • If you mean cannot click the link, your email client might block it. So then you can select the email as not-spam/safe or open in a different email client.

Comments are closed.