Welcome to this new part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post with the skies-theme, you can find it here. This new post will go from the sky to the creatures that inhabit it: birds <3 I know very little about birds, but I do know I love to watch them, even though I don’t know their names most of the time, haha.

Welkom bij het volgende deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week hebt gemist met het luchten-thema, dan kan je die hier vinden. Deze week gaan we van de lucht naar de dieren die daarin wonen: vogels <3 Ik weet niet zoveel over vogels, maar ik weet wel dat ik er echt van hou naar ze te kijken, ook al weet ik vaak niet eens hoe ze heten, haha. 

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs, an old decorative birds cage (although I like them better when they’re outside), some shade cards and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt, een oude decoratieve vogelkooi (hoewel ik ze liever zie als ze buiten zijn), wat staalkaartjes en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

The magazines I had, had lots of pictures of birds, most of them with a vintage look, like things you could collect with your margerine or milk in the old days!

De magazines die ik had, hadden heel veel vogelplaatjes, meeste van hen met een vintage look, zoals die je vroeger bij de margerine of melk kon sparen! 

The hexie / De hexie

For this bird ‘Inspirational Hexie’ I have gone with the colors of a jay. It’s a scary looking bird, but it’s one that visits our garden often and I very much love its colors. For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Next to jays we also have tits, red robins, sparrows, doves, and the occasional stork visiting our garden. It’s so much fun to watch them and, most of all, hear them first thing in the morning.

Voor deze vogel ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor de kleuren van een vlaamse gaai. De vogel ziet er een beetje eng uit, maar wel eentje die vaak onze tuin bezoekt en ik vind die kleuren van het verendek zo mooi. Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

Naast de vlaamse gaaien hebben we ook mezen, roodborstjes, mussen, duiven en soms een ooievaar in de tuin. Het is zo leuk om ze te bekijken en, vooral, horen ‘s ochtends vroeg.

What’s your favorite bird? Which colors does it have? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern of this hexie here. Don’t forget to show me your color combination on social media, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Wat is jouw favoriete vogel? En welke kleuren heeft deze? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Je kunt het patroon voor deze hexie hier vinden. Deel vooral ook je eigen kleurencombinaties op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more bird themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer vogel inspiratie, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atellier

List of all / Lijst met alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

6 Comments

Comments are closed.