Back in October when I showed you my own Our Tribe yarn, I told you I had plans for this yarn and I am happy to tell you that my plans finally have turned into a new crochet design : )

Toen ik in oktober mijn eigen Our Tribe garen liet zien, zei ik dat ik plannen had met het garen en ik ben blij te zeggen dat dit eindelijk is omgezet naar een haakontwerp : ) 

Scheepjes has lots of beautiful green yarn, but I have a special feeling about my own green yarn <3

Scheepjes heeft veel mooie groene garens, maar mijn eigen groene garen heeft toch een speciaal plekje in mijn hart <3

Forest

I picked the colours based on the greens of nature, like leaves, moss, grass, bark, plants, etc. So the greens in my yarn are just how I like them : )

Ik heb de kleuren gekozen gebaseerd op de natuur, zoals blaadjes, mos, gras, schors, planten, etc. Dus de groentinten in mijn garen zijn precies zoals ik ze mooi vind : ) 

And I am also happy to say that it works up like a dream and the colours are just as I imagined : D

En ik ben ook blij te zeggen dat het garen ook nog eens lekker werkt en de kleuren zijn geworden zoals ik het had bedacht : D 

Want to try my own colourway of Scheepjes Our Tribe*? please consider buying it via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je mijn eigen kleur van het Scheepjes Our Tribe garen* wilt proberen, overweeg het dan via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

***********************************************************************************************************************************************************************

I will show more pictures of what I am working on soon! If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Ik zal binnenkort meer foto’s laten zien van wat ik aan het maken ben! Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***********************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

1 Comment

Comments are closed.