Welcome to the fifth blog post of the official 2020 Scheepjes CAL – d’Histoire Naturelle. I believe the previous part was quite a challenge, but I am sure you enjoyed your visit nonetheless : ) In this fifth part, we’ll visit the gorgeous Grande Galerie l’Evolution. Below you will find more info regarding the inspiration for this part and some tutorial photos to help you in your crochet journey!

Welkom bij de vijfde blogpost van de officiële 2020 Scheepjes CAL – d’Histoire Naturelle. Ik geloof dat het vorige deel een echte uitdaging is geweest, maar ik weet zeker dat je alsnog hebt genoten van je bezoek : ) In dit vijfde deel bezoeken we de prachtige Grande Galerie l’Evolution. Hieronder vind je wat meer info over de inspiratie voor dit deel en een aantal tutorial foto’s om je te helpen in je haakavontuur!

Links

The Story / Het Verhaal

The Grande Galerie is very impressive to wander around in with more than 7000 lifelike species. Although it is only mentioned once in the book, All The Light We Cannot See, I thought it very inspirational and I wanted it to be a part of the blanket. The crochet stitches are inspired by the procession of giant mammals in the main hall, such as elephants, giraffes and rhinos and also inspired by the open space staircases and walkways along the walls of the Galerie.

De Grande Galerie is erg indrukwekkend om in rond te lopen met meer dan 7000 levensechte diersoorten. En ook al wordt hij in het boek, Als Je Het Licht Niet Kunt zien, maar één keer genoemd, ik vond het er erg inspirerend uit zien en daarom wilde ik hem jullie niet onthouden. De gehaakte steken zijn geïnspireerd door de processie van grote zoogdieren in de grote hal, zoals olifanten, giraffen en neushoorns en ook geïnspireerd door de grote open trappen en wandelgangen langs de wanden van de Galerie.

The Galerie / De Galerie

Caravane africaine - Grande Galerie de l'Évolution © MNHN - JC Domenech
Source/Bron
File:Grande galerie de l'évolution - L'intérieur du bâtiment.jpg
Bron/Source

The Blanket / De Deken

In part 5 the square shape is finalized by working two elephants on each side of the blanket in between the corner shapes, which are inspired by the great procession displayed at the Galerie. After that a big border is made, inspired by the architecture and balustrades along the Galerie walls.
In deel 5 wordt de vierkante vorm van de deken afgemaakt door twee olifanten aan elke zijde tussen de hoekdelen, geïnspireerd door de grote processie die tentoongesteld is in de Galerij. Daarna wordt een hoge rand gemaakt, geïnspireerd door de architectuur en de balustrades langs de wanden van de galerij.

Shop the yarn / Bestel het garen

If you haven’t bought your kit yet and you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn kit via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. That way I can keep making free patterns : )

Als je nog geen kit hebt gekocht en geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen kit via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Op die manier kan ik gratis patronen blijven maken : )

UK/International: Wool Warehouse, Black Sheep Wools, The Knitting Network or Deramores
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

The Pattern / Het Patroon

You can find the pattern for this chapter on the Scheepjes Website and in the Official Scheepjes Facebook group. Esther from It’s All in a Nutshell has made a tutorial video, which you can find here. Below you can find a few tips and photos for some (but not all) of the rounds for the possibly tricky bits, which can help you in your journey. But please note it is not a substitute for the written pattern. While the written pattern is also available in US terms, the English terms below are UK terminology, as the original Scheepjes pattern terminology is also UK terms.
Happy crocheting : )

Je kunt het patroon voor dit hoofdstuk op de Scheepjes website en in de officiële Scheepjes Facebook groep vinden. Esther van It’s All in a Nutshell heeft een tutorial video gemaakt die je hier kunt vinden. Hieronder vind je wat tips en foto’s voor sommige (niet alle) rondes die misschien wat lastiger zijn, om je te helpen in dit haakavontuur. Maar let op dat dit geen vervanging is voor het geschreven patroon.
Veel haakplezier : )

R69
1: First ch-sp. / Eerste l-ruimte.
2: First 3 dtr. Please note the photo shows it going into the cluster, but you need to work in the space between the dtr and the cluster. / Eerste 3 dst. Let op dat de foto laat zien dat deze in de cluster worden gehaakt, terwijl je in de ruimte tussen het laatste dst en de cluster moet haken.
3: 3dtr after last cluster. / De 3dst na laatste cluster.

R70
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: Where to begin the base of the elephant. / Waar de basis van de olifant te beginnen.
3: Base of the elephant done. / Basis van de olifant klaar.

R71
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: Red arrow indicates hidden st at the back of your work, black arrow where to start the first camel st. / Rode pijl geeft verstopte stk aan de achterkant van je werk aan, zwarte pijl de eerste stk waar je de kamelen stk in haakt.
3-5: How to work the camel st. / Hoe haak je de kamelen stk.
6: First bit of camel st done. / Eerste deel met kamelen stk klaar.

7-9: Hidden sts of first elephant. / Verstopte stkn van eerste olifant.
10: Picot
11-13: Hidden sts of second elephant. / Verstopte stkn van tweede olifant.

14: Black arrow indicates which loop to use to continue the camel st after the elephants. / Zwarte pijl geeft aan waar de kamelen stk te hervatten na de olifanten.
15: R72 done. / R72 klaar.

R72
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-5: The sts worked on either side of the elephants and behind the elephants. / De steken gewerkt aan beide kanten van de olifanten en achter de olifanten.

R73
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: The dtr up to the elephants. / De dst tot aan de olifanten.
3-6: How to attach the middle trtr of the first elephant. Please note the pic shows htr, but this should be a tr. / Hoe je het middelste ddst van de eerste olifant aan de deken vasthaakt. Let op dat de foto een hst laat zien, maar dit moet een st zijn.
7-8: How to attach the middle dtr of the first elephant. / Hoe je het middelste dst van de eerste olifant aan de deken vasthaakt.
9: R73 done. / R73 klaar.

R74
1-4: The black arrows indicate in between which sts to work into. / De zwarte pijlen geven aan tussen welke stkn je moet werken.

R76
1-2: Hidden sts. / Verstopte stkn.

R77
1: Start R77
2-3: Dtr in sk st. / Dst in overgeslagen stk.
4: R77 done. / R77 klaar.

R78
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-5: How and where to work the fpdtrs. / Hoe en waar haak je de RdstVs.
6: R78 done. / R78 klaar.

R79
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: First two fptr around the dtr of R77. / De eerste 2 RstV rondom de dst van R77.
3-4: How to work the first bpdc after the fptr. / Hoe haak je de RvA na de RstVs.
5: R79 done. / R79 klaar.

R81
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2-3: How and where to work the 2fpdtr-cl. / Hoe en waar de 2RdstV-cl te haken.

R83
1: First st of the round. Because you turned your work, the loop is situated on the left of the post. / Eerste stk van de ronde. Omdat je je werk hebt gekeerd, zit de lus van de stk links van de staander.
2: R83 done. / R83 klaar.

R84
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: Dc before the next two fpdc. / V voor de volgende twee RvV.
3: First st after the two fpdc. / Eerstvolgende st na RvV.
4: Pattern repeat done. / Patroonherhaling klaar.

That’s Chapter 5 finished! : D / Dat is Hoofdstuk 5 klaar! : D

I hope you enjoyed this part : ) If you like to share your gorgeous work, or if you need help with the pattern, go to the Scheepjes Facebook group.
Ik hoop dat je het leuk vond dit deel te haken : ) Als je je prachtige werk wilt delen of als je hulp nodig hebt met het patroon, ga dan naar de Scheepjes Facebook groep.


If you don’t want to miss any updates on the CAL, please be sure to follow the Scheepjes Facebook page and follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele update over de CAL wilt missen, volg dan de Scheepjes Facebook pagina en volg de A Spoonful of Yarn Facebook, of Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.


*Affiliate disclaimer
This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.
Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.