Hey everyone! Here’s a little update on the upcoming CAL! I am SO excited and it’s only a few days away!!!

Hee allemaal! Hier een kleine update over de aankomende CAL! Ik heb er ZO’N zin in en het is nog maar een paar nachtjes slapen!!!

If you don’t know what I’m talking about, here’s a little recap: I’m hosting a new CAL! It won’t be ‘just a CAL’, because with the Netflix series ‘All the light we cannot see’ airing on November 2nd (based on the awardwinning book from Anthony Doerr), I decided to do a CAL and WATCH ALONG 😀
Read all the details about the patterns, where to find your yarn and the CAL here.

Als je even niet weet waar ik het over heb, hier is een kleine samenvatting: Ik host een nieuwe CAL!
Het wordt niet ‘zomaar een CAL’, want met de nieuwe Netflix serie ‘All the light we cannot see’ die op 2 november uitkomt (gebaseerd op het alom geprezen boek ‘Als je het licht niet kunt zien’ van Anthony Doerr), heb ik besloten een CAL en KIJK FEESTJE te doen 😀

Lees alle details over de patronen, waar je garen kan kopen en de CAL hier.

There will be FOUR patterns to choose from, all based on the story from All the light we cannot see! / Er zijn VIER patronen om uit te kiezen, allemaal geïnspireerd op het verhaal Als je het licht niet kunt zien.

Discount / Korting

You can still get the patterns at a discount (no code needed) if you click on one of the links above (the blanket pattern is free). BUT HURRY! Because it only lasts until Nov 1st!
Je kunt nog steeds korting krijgen op de patronen (geen code nodig) als je op een van de bovenstaande links klikt. MAAR WACHT NIET TE LANG! Want deze is alleen nog geldig tot 1 november!

Where is the CAL hosted? / Waar wordt de CAL gehouden?

The CAL is hosted in my own CAL Facebook group where we will discuss one episode per week and work on our patterns together.
De CAL wordt gehouden in mijn eigen CAL Facebook groep waar we een aflevering per week bekijken en aan onze patronen werken.

CAL schedule / CAL schema

Below you will find the CAL schedule. It runs from Nov 2-29 / Hieronder vind je het CAL schema. De CAL loopt van 2-29 november.

What pattern do you choose? Welk patroon kies jij?

Join the CAL Facebook group and let us know which pattern you’ve chosen and use #TeamHotelofbeesshawl #TeamSeaofflamesshawl #TeamdHistoirenaturelle #TeamEntomologist

I can’t wait to do this CAL together with you 😀

Ga naar de CAL Facebook groep en laat iedereen weten welk patroon jij hebt gekozen en gebruik daarbij #TeamHotelofbeesshawl #TeamSeaofflamesshawl #TeamdHistoirenaturelle #TeamEntomologist

Ik kan niet wachten om weer een CAL met jullie te doen 😀


If you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

***************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.    

1 Comment
  • Ik heb deze gemaakt, en het boek erbij gelezen
    Prachtig heel veel plezier van zo’n mooi project.
    Succes aan iedereen.

Comments are closed.