Welcome to the first part of the ‘Inspirational Hexies’ blog serie! If you missed last weeks post, you can read all about this here. You can also find a page with all published Hexies here. This first part will be all about the bees <3 As you might know, I absolutely looooove bees. It is no coincidence I designed the Hotel of Bees shawl. They are fascinating and of the utmost importance for the nature around us.

Welkom bij het eerste deel van de ‘Inspirational Hexies’ blogserie! Als je de post van vorige week hebt gemist, kan je er hier alles over lezen. De pagina met alle tot nu toe gepubliceerde Hexies vind je hier. Dit eerste deel gaat over de bijen <3 Zoals je misschien weet heb ik echt een voorliefde voor bijen. Het is geen toeval dat ik de Hotel of Bees shawl heb ontworpen. Ze zijn fascinerend en ontzettend belangrijk voor de natuur om ons heen.  

Moodboard / Inspiratiebord

For the moodboard I used magazine cut-outs from Flow Magazine, a handdrawn bee mandala (amazingly done by Karen Creftor), two tiny crochet bees that are made by one of my mothers-in-law, my Hotel of Bees shawl, a golden hexagonal shawl carier, a shade card and some Catona Cutie Pies* and Stone Washed balls from the Colour Pack*.

Voor het sfeerbord heb ik magazine plaatjes gebruikt van Flow Magazine, een handgetekende bijen mandala (geweldig gedaan door Karen Creftor), twee kleine gehaakte bijtjes gemaakt door een van mijn schoonmoeders, mijn Hotel of Bees shawl, een gouden hexagonale sjaaldrager, een staalkaartje en wat Catona Cutie Pies* en Stone Washed bolletjes van de Colour Pack*.  

I hope you can read the poem. I thought it was a nice one by Robert Frost: In three words / I can sum up / everything / I’ve learned / about life: / it goes on. Now, that’s something to contemplate.

Ik hoop dat je het gedicht kan lezen. Ik dacht dat het wel een mooie was door Robert Frost: (vertaald) In drie woorden / kan ik alles / opsommen / wat ik heb geleerd / over het leven: / het gaat door. Nou dat is wel iets om over na te denken. 

The hexie / De hexie

For the first ‘Inspirational Hexie’ I have gone with the colors of honey. In my head it’s all a golden color, but as you can see, honey can come in a variety of shades! For the yarn I used 9 rounds of different colors of Catona Cutie Pies from my Scheepjes Studio Pack*. You can find the used colors below.

Voor de eerste ‘Inspirational Hexie’ heb ik gekozen voor kleuren van honing. In mijn hoofd zijn dat alleen gouden kleuren, maar zoals je kunt zien, kan honing in allerlei kleuren voorkomen! Ik heb 9 rondes verschillende kleuren Catona Cutie Pies gebruikt uit mijn Scheepjes Studio Pack*. Je kunt de gebruikte kleuren hieronder vinden. 

Which colors do you see when you think of bees? You can use my colors, or come up with your own colorway. You can find the pattern for this hexie here! I can’t wait to see your hexies, certainly if you are planning to make your own color combinations. Share your hexie, using #inspirationalhexies, because I’d love to see it!

Welke kleuren zie je als je aan bijen denkt? Gebruik mijn kleuren, of bedenk je eigen kleurenschema. Het patroon kan je hier vinden! Ik kan niet wachten jullie hexies te zien, zeker als je van plan bent je eigen kleurencombinaties te maken/. Deel je hexie op social media met #inspirationalhexies, want dat vind ik super leuk om te zien!

 

Next week I will give you some more bee themed inspiration, so if you don’t want to miss any of my posts, please follow me on Facebook, Instagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Volgende week geef ik nog meer inspiratie rondom het bijenthema, dus als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

EDIT: See next Hexie post here / Zie hier volgende Hexie post

**************************************************************************************************************************************************************

If you don’t have a retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.

Als je geen verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via onderstaande link the kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Canada/US: Knotty House

UK/International: Wool Warehouse or Black Sheep Wools

Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst met alle Scheepjes Retailers: Scheepjes website

*******************************************************************************************************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.